Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par pārtikas, kurai beidzies derīguma termiņš, tirgošanu, Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē izsludināta aptauja, kas ilgs līdz 2017.gada 28.februārim. Marta sākumā tiks apkopoti aptaujas rezultāti un notiks diskusijas ar iesaistītajām pusēm. Pēc diskusijām tiks pieņemts lēmums par turpmākajiem plāniem Latvijā attiecībā uz pārtiku, kurai beidzies derīguma termiņš «Ieteicams līdz».

Šo ideju biznesa portālam db.lv komentē veikalu tīkli:

Mego / Vesko veikalu tīkla pārstāve Indra Granateka:

«Mego un Vesko veikalu tīklos mēs cenšamies nodrošināt tādu produktu klāstu un cenu politiku, lai iedzīvotāju grupas ar dažādiem ienākumu līmeņiem varētu iegādāties pilnvērtīgu uzturu un ikdienā nepieciešamās preces. Savukārt, pārtikas produktiem, kuriem tuvojas derīguma termiņš, mēs jau tagad piedāvājam samazinātas cenas un izvietojam atsevišķā stendā. Tā ir iespēja gan klientiem iegādāties preci par izdevīgāku cenu, gan samazināt utilizējamo pārtikas apjomu.

Mēs izprotam šīs aktivitātes, proti, atļaut tirgot noteiktu pārtiku pēc tās derīguma termiņa beigām, mērķi un redzam, ka aptuveni 15-20% mūsu klientu varētu interesēt iespēja iegādāties lētāku pārtiku. Taču mēs vēlētos uzsvērt, ka šādām izmaiņām normatīvajos aktos būtu jāiet roku rokā ar reāliem pētījumiem vai pamatojumu par to, kurā brīdī konkrētais pārtikas produkts vēl ir uzturā lietojams, bet kurā – to noteikti nedrīkst lietot. Jebkurā gadījumā, ja šādu pētījumu rezultātā tiek noskaidrots, ka pārtikas produkts vēl ir droši lietojams pēc šī termiņa, tad rodas jautājums, cik lielā mērā iepriekš noteiktais derīguma termiņš ir bijis pamatots.»

 

SIA ELVI Latvija komercdirektore Laila Vārtukapteine:

«ELVI pārtikas apriti veikalos kontrolē, rūpīgi plānojot preču sortimentu, noietu un atlikumus, lai veikalu noliktavās vienmēr atrastos svaigi, uzturā lietojami produkti ar pietiekami ilgu realizācijas termiņu. Tā kā ELVI darbojas pēc franšīzes principa, pat attālos lauku rajonos esošiem veikaliem ir iespējamas regulāras svaigu preču piegādes – tas ļauj jaunu preču pasūtījumus un veikalu darbību plānot tā, lai neveidotos lieki uzkrājumi ar potenciālu derīguma termiņa beigas sagaidīt, vēl veikala plauktā esot.

Preču derīguma termiņu regulāra kontrole ir viens no galvenajiem veikala darbinieku darba pienākumiem, tāpat veikalu tīklā ELVI ir prakse, ka produktus, kam tuvojas derīguma termiņa beigas, pircējiem piedāvā iegādāties lētāk, pircējus īpaši brīdinot, ka šai precei cena samazināta derīguma termiņa dēļ. Protams, cilvēki labprāt izmanto iespēju iegādāties lētāk uzturā lietojamus produktus tūlītējai patērēšanai, turklāt šādu produktu pircēji nav tikai personas, kuru ārējais izskats un pirkumu groza saturs liecina par stipri ierobežotu finansiālo rocību. Cilvēki ir racionāli.

Ideja paplašināt realizācijas laiku precēm, kas pēc derīguma termiņa beigām nekļūst bīstamas veselībai, bet zaudē savu svaigumu, šobrīd jau attīstās visas Eiropas līmenī. Tomēr, diskutējot par to, jāatceras, ka preču derīguma termiņš ir ražotāja noteikts, ar analīzēm un nepieciešamajiem pētījumiem pierādīts periods, kura laikā pārtikas produkta patērēšana nerada draudus personas veselībai. Esošo normatīvo aktu regulējumā pārtikas produkti, kam beidzies realizācijas termiņš, neatkarīgi no produktu veida, tiek klasificēti kā pārtikas atkritumi, kas jāiznīcina atbilstoši spēkā esošajām vadlīnijām.

Lai izvērtētu, vai preces ir lietojamas uzturā pēc derīguma termiņa beigām, atbildīgajām iestādēm – Latvijas gadījumā – Pārtikas un veterinārajam dienestam, kā arī produktu ražotājiem būtu jāizvērtē katra produkta īpašības pēc derīguma perioda beigām, garantējot, ka šo preču patērēšana nekaitē cilvēku veselībai – tikai tādā gadījumā būtu pieļaujam produktu realizācija arī pēc tam. Taču rodas jautājums – vai pēc šādu garantiju apstiprināšanas nav racionāla pamata palielināt produktu reālo derīguma periodu, vadoties no produktu īpašībām, nevis normatīvajos aktos regulētiem periodiem.

Ja tiek attīstīta ideja paplašināt preces realizācijas periodu (un pēc būtības arī derīguma termiņu, kad atļauta preces nekaitīga lietošana uzturā), iespējams, būtu jāvērtē, cik pamatoti vispār derīguma termiņš šīm preču grupām ir noteikts iepriekš, tomēr šis jautājums nav tirdzniecības tīklu kompetence. Protams, vienmēr būs pircēju grupas, kas šādas preces iegādāsies labprāt, tomēr veikali nedrīkst kļūt par vietu, kam jāpiedāvā pircējiem apšaubāmas kvalitātes produkti, par kuru lietošanu uzturā neviens nespēj uzņemties atbildību.»

 

SIA Maxima Latvija Procesu un kvalitātes vadības departamenta direktore Dace Grava:

«Par šo ideju esam informēti, taču vēlamies norādīt, ka pats svarīgākais ir, lai pircēji varētu iegādāties kvalitatīvu pārtiku. Tādēļ skrupulozi kopā ar ražotājiem būtu jāizvērtē tās produktu grupas, uz kurām jaunā ideja attiektos. Jāpiebilst, ka katram produktam ar laiku mainās organoleptiskās īpašības (garša, smarža). Tāpat gadījumā, ja šāds lēmums tiktu pieņemts, ir jāveic plaša patērētāju informēšanas kampaņa, jo tad nedz produkta ražotājs, nedz tirgotājs vairs nebūs atbildīgi par konkrētajiem produktiem.

Šobrīd pircēju drošībai valstī ir stingri noteikumi, kas nosaka, kā rīkoties ar tiem produktiem, kam beidzies derīguma termiņš. Produkti, kam beidzas derīguma termiņš kļūst par atkritumiem, kas savukārt tiek dalīti divās kategorijās – dzīvnieku izcelsmes produkti (olas, gaļa, zivis utt.) un sadzīves atkritumi (augļi, dārzeņu, sausās pārtikas preces utt.). Dzīvnieku izcelsmes produkti pēc derīguma termiņa beigām ir 3.kategorijas atkritumi, kas tiek novietoti atsevišķi un nodoti speciāli licencētam uzņēmumam, kas iznīcina šos dzīvnieku izcelsmes produktus. Savukārt sadzīves atkritumi ir tie, kas tiek novietoti atkritumu tvertnēs.

Ja precei derīguma termiņš beidzas konkrētajā dienā vai pēc 2-3 dienām, tad prece tiek pārcenota un ievietota plauktā ar atzīmi «Samazināta cena». Šāda veida plaukti mūsu veikalos ir kopš pirmsākumiem, taču jāuzsver, ka šajos plauktos nav akcijas preces, bet gan preces ar samazinātu cenu, kurām derīguma termiņš vēl nav beidzies.

Daļa iedzīvotāju, kam maciņš ir plānāks, pievērš pastiprinātu uzmanību tieši precēm ar samazinātu cenu, jo tā ir iespēja lētāk nopirkt konkrēto produktu, kam derīguma termiņš vēl nav beidzies. Ir pircēji, kas veikalā regulāri interesējas vai jau ir uzzinājuši, kad šajā plauktā «Samazināta cena» tiks liktas preces, lai būtu vieni no pirmajiem, kas var tās iegādāties.

Taču Maxima Latvija regulāri seko preču sortimentam un preču daudzumam veikalos, lai preci nevajadzētu iznīcināt, tāpēc sortiments tiek pārskatīts vairākas reizes gadā, lai saviem klientiem varētu piedāvāt jaunākos un pieprasītākos produktus.»

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra