«Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumā» paredzēti ierobežojumi, kas draud ar iznīcību vietējiem tirgotājiem un lobē globālos tirdzniecības tīklus.

Tā savā komentārā par otrdien, 7. janvārī, Ministru kabinetā skatīto likumprojektu «Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums» norāda Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA).

«Valdība, pārkāpjot likumu, pieņemto procedūru, ko nosaka «Ministru kabineta kārtības rullis», neapsprieda likumprojektu un slēpa pamatotus tirgotāju iebildumus tā sakarā. Pat likumprojekta mērķī ir samelots sakot, ka paredzēts respektēt abu pušu (tirgotāju un piegādātāju) ekonomiskās intereses un panākt lielāku pušu līdztiesību savstarpējo sadarbības līgumu slēgšanas procesā, bet īstenībā likumprojekts nenosaka nekādus pienākumus vai ētikas normas piegādātājiem,» norāda LTA.

Asociācija uzsver, ka Latvijā likumprojekta izstrādē piedalījušies tikai tie pārtikas tirgotāji, kam ir dominējoša ietekme tirgū – Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija, kas pārstāv tikai Rimi un Maxima. Pēc LTA apgalvotā, Ekonomikas ministrija (EM) nav ņēmusi vērā pārējo tirgotāju viedokli, neskatoties uz to, ka LTA daudzkārtīgi paudusi iebildumus gan mutiskā veidā darba grupā, gan rakstiski apspriešanas procesa gaitā.

«Likumprojektā paredzēta virkne apgrūtinājumu mazajiem tirgotājiem, sākot ar saldējuma pārdevēju uz ielas un zemnieku tirgū, noslēdzot ar lielākajiem nacionālajiem tirgotājiem – Elvi, Mego un Top. Papildus slogs izpaužas ar aizliegumiem. Piemēram, ja veikals tehnisku iemeslu dēļ slēgts - ir ieslēgusies avārijas signalizācija vai noticis bruņots uzbrukums (kas manāms pēdējā laikā), tad neskatoties uz to, veikals nedrīkst atteikt iepriekš pasūtīto pārtikas preču piegādes. Cits piemērs - pēc ražotāja pieprasījuma jāveic preču atlikuma inventarizācija,» skaidro LTA.

Asociācija norāda, ka Eiropas Mazo uzņēmumu harta nosaka nepieciešamību mazināt izmaksas un administratīvās barjeras mazajiem uzņēmumiem, samazināt birokrātiju attiecībā pret mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), nevis to palielināt.

Eiropas parlaments (EP) uzskata, ka īpaši jāizvērtē tirdzniecības nozares vajadzības, jāizsver tiesību aktu ietekme uz mazumtirdzniecības uzņēmumiem un jāatbalsta  mazie uzņēmumi (MVU) tirdzniecībā.

«Nacionālos tirgotājus satrauc fakts - kā gan „Vienotība”, kuras pārstāvji Eiroparlamentā vada apvienību „SME Union”, kas atbalsta MVU, vienlaikus var paredzēt radīt slogu Latvijā tieši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem?! Šajā apvienībā (SME Union) darbojas arī LTA prezidents Henriks Danusēvičs un sēdēs bieži lemts par atbalstu Eiropas Savienības mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, tai skaitā tirgotājiem. LTA uzsver, ka EP savā 2013. gada 11. decembra rezolūcijā «Par rīcības plānu Eiropas mazumtirdzniecības nozarē ‐ ieguvums visām iesaistītajām pusēm» konstatējis, ka «tā kā pašreizējā ekonomikas krīze smagi ietekmē mazumtirdzniecību, īpaši skarot mazākus veikalus», tad «vairāk uzmanības vajadzēja veltīt pašreizējās ekonomikas krīzes ietekmei uz mazumtirdzniecību un, jo īpaši, uz mazākiem veikaliem»,» teikts LTA paziņojumā medijiem.

Jau ziņots, ka, neskatoties uz Latvijas Tirgotāju asociācijas iebildumiem, otrdien Ministru kabineta (MK) sēdē tika atbalstīts Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumprojekts.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra