Lai vasaras periodā pašmāju zemniekiem un lauksaimniecības produkcijas tirgotājiem nerastos nevienlīdzīga konkurence un tiktu novērsti likumpārkāpumi tirdzniecībā, Valsts ieņēmumu dienests (VID) pievērš pastiprinātu uzmanību situācijai Latvijas tirgos.

Vasaras periodā Latvijas tirgos realizēt ievērojamu daudzumu augļu un dārzeņu cenšas gan ārvalstu, gan Latvijas tirgotāji. Nereti arī Latvijas tirgotāji pārdod no kaimiņvalstīm ievestu preci, uzdodot to par pašu izaudzētu, t.i., tirgojas ar iepirkto produkciju un produkciju, kam ir nezināma izcelsme. Tas rada ne tikai nevienlīdzīgu konkurenci pašmāju zemniekiem un lauksaimniecības produkcijas audzētājiem, kuri realizē pašu izaudzēto lauksaimniecības produkciju, bet arī norāda uz to, ka dārzeņu un augļu tirgotāji veic nereģistrētu saimniecisko darbību, neuzrāda ieņēmumus un nemaksā nodokļus, uzsver dienests.

VID šā gada  jūnijā un jūlijā veica 105 kontroles pasākumus – pārbaudes, tai skaitā, 56 kontroles pasākumus dažādos Rīgas pilsētas tirgos, 20 pārbaudes Rīgā nakts tirgū un  29 pārbaudes veiktas citās Latvijas pilsētās un to tirgos. 

Kontroles pasākumu laikā VID  konstatēja vairākus pārkāpumus  saistībā ar tirdzniecības noteikumu neievērošanu. Pārbaužu laikā VID inspektori pārbaudīja preču izcelsmi apliecinošus dokumentus, preču pavaddokumentu žurnālus, tirdzniecības vietā esošā elektroniskā kases aparāta lietošanas noteikumu ievērošanu, kā arī to, vai ar tirdzniecības vietā nodarbinātajām personām ir noslēgtas darba tiesiskās attiecības un ir iesniegtas ziņas VID ne vēlāk kā vienu dienu pirms persona uzsāk darbu vai vienu stundu pirms darbinieks uzsāk darbu (ja izmanto elektroniskās deklarēšanas sistēmu).

Kopumā VID 98 gadījumos jeb 93% no kopumā veiktajām pārbaudēm konstatēja dažādus tirdzniecības pārkāpumus. Pārbaužu laikā tika konstatēts, ka 31 tirdzniecības vietā Rīgas Centrāltirgū un vienā tirdzniecības vietā «nakts tirgū» netika uzrādīti preču izcelsmes dokumenti.

Pārbaužu rezultātā minētajā periodā tika pieņemti lēmumi administratīvo pārkāpuma lietās un konfiscēti 1 538.1 kg dārzeņu, zaļumu un ogu, no tiem:

•    159.50 kg dārzeņu (7.40 kg sviesta pupiņas, 32.40 kg paprikas, 70.60 kg tomātu, 6.30 kg baklažānu, 43.80 kg gurķu);
•    84.55 kg ogu (4.80 kg kazeņu, 10.10 kg melleņu, 63,75 kg upeņu, 35,4 kg vīnogu, 1.90 kg zemeņu);
•    1229.95kg augļu (5.95 kg kivi, 29.40 kg ābolu, 10 kg citronu, 18 kg persiku, 183.80 kg  nektarīnu, 191 kg   plūmju, 360.90 kg aprikožu,   121.8 kg ķiršu,  35.10 kg banānu, 102.60 kg meloņu, 46.30 kg mandarīnu, 76.40 kg arbūzu un 80.70 kg bumbieru).

Konfiscētie dārzeņi, augļi, zaļumi un ogas nodoti Rīgas pašvaldības uzņēmumam  SIA Rīgas Nacionālajam zooloģiskajam dārzam.

Lai pārliecinātos, ka tirgotājs pārdod pašaudzētu produkciju, t.i., Latvijā audzētus dārzeņus, augļus un ogas, VID darbinieki visos gadījumos apsekoja pārdevēju lauksaimniecības produkcijas audzēšanas vietas, pārliecinājās par zemes platības izmantošanu attiecīgās produkcijas audzēšanai, par piedāvātā sortimenta, t.i., puķkāpostu, kabaču, tomātu, gurķu, diļļu, garšaugu u.c. dārzeņu audzēšanu, kā arī pārbaudīja vai ar esošo darba spēku  iespējams nodrošināt realizējamās produkcijas daudzumu.

Veicot pārbaudes un apsekojot augļu un dārzeņu audzēšanas vietas, tika konstatēts, ka lauksaimniecības produkcija 33 % gadījumos netiek audzēta pārdevēju norādītajās saimniecībās un lauksaimniecības produkcijas audzēšanas vietās. Līdz ar to konstatēts, ka liela daļa fizisko personu, kuras tirgoja augļus un dārzeņus,  tirgoja iepirktu vai ievestu preci. Šīs fiziskās personas  nav reģistrējušās kā  saimnieciskās darbības veicējas un darījumu (pārdošanas) reģistrēšanai neizmantoja elektroniskos kases aparātus, kā to nosaka Latvijas likumdošana, un neveic attiecīgo nodokļu maksājumus.

Par konstatētajiem pārkāpumiem augļu un dārzeņu tirdzniecības vietās un tirgos  tika uzsāktas lietvedības administratīvo pārkāpumu lietas. No 70 izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām 52 lietās ir piemērots administratīvais sods saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu kopā  EUR 9,95 tūkst. apmērā.   

Visbiežāk pārkāpumi konstatēti darba tiesisko attiecību nenoformēšanā, preču uzskaites pavaddokumentu aprites kārtības neievērošanā, elektroniskā kases aparāta lietošanas kārtības neievērošanā un nodokļu maksātāju reģistrācijas kārtības neievērošanā.
 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra