Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja ceturtdien, 29. septembrī, akceptējusi Rīgas domes lēmumprojektu par jauna atkritumu savākšanas un šķirošanas laukuma izveidi Ēdoles ielā 8.

SIA Pilsētvides serviss vēlas izveidot šķiroto atkritumu savākšanas laukumu, kur pilsētas iedzīvotāji bez maksas varēs nodot plastmasas, papīra, stikla, metāla atkritumus, kā arī sadzīvē radušos bīstamos atkritumus. Dalīti savāktie atkritumi, kuri netiek klasificēti kā bīstamie, tiks nodoti pārstrādei. Savukārt sadzīvē radušies bīstamie atkritumi tiks tālāk nodoti komersantiem, kas saņēmuši atbilstošas atļaujas to apstrādei.

Vieta, kur paredzēta atkritumu savākšana, atrodas ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā. Gala lēmumu par jaunā atkritumu savākšanas laukuma izveidi pieņems Rīgas dome.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra