Pašlaik, lai uzņēmējs varētu uzlikt izkārtni vai citu publisku informāciju ar tekstu tikai svešvalodā, attiecīgajam tekstam jābūt reģistrētam kā preču zīmei.

Pirmkārt, preču zīmes reģistrācija (skaitot tikai valsts nodevas vien) izmaksā vismaz 125 Ls. Otrkārt reģistrācijas process aizņem vairākus mēnešus (vidēji pusgadu). Tātad uzņēmējam ļoti savlaicīgi jāplāno attiecīgā akcija un jārēķinās ar mazam uzņēmumam pietiekoši būtiskiem izdevumiem. Ja akcija notiek tikai vienu reizi neilgu laika periodu, tad, protams, minētais laika un naudas patēriņš nav samērīgs.

Turklāt, jāpatur prātā, ka ne visu var reģistrēt kā preču zīmi (piem. tekstu, kas tikai un vienīgi apraksta pakalpojumu veidu, nevarēs reģistrēt kā preču zīmi).

Jāpiekrīt, ka Valsts valodas centra ieteikums par preču zīmes reģistrāciju ir zināmā mērā «divkosīgs». Pirmkārt, Latvijas likums par preču zīmēm viennozīmīgi un skaidri atļauj uzņēmējiem lietot savā darbībā arī nereģistrētas preču zīmes. Tā ir uzņēmēja brīva izvēle, vai ieguldīt laiku un naudu savas preču zīmes aizsardzības nodrošināšanai, vai nē. Reģistrētai preču zīmei ir piešķirts lielāks aizsardzības apjoms, t.i. iespēja vērsties pret attiecīgā zīmola kopētājiem un atdarinātājiem, taču citādi reģistrēta preču zīme nedod tiesības tās īpašniekam uz kādu plašāku izmantošanas jomu komercdarbībā. Respektīvi, preču zīme (apzīmējums, kas ļauj atšķirt viena uzņēmuma preces vai pakalpojumus no citiem) ir un paliek pēc savas funkcijas preču zīme, vienalga, vai tā ir vai nav reģistrēta.

Visu rakstu lasiet laikrakstā Dienas bizness.

Laikraksta abonentiem elektroniskā versija DB arhīvā.

 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra