Laiks mainīties?

Eksperti
2010. gada 26. februāris 16:35

Pārmaiņas, ko esam piedzīvojuši teju visos dzīves aspektos – sākot no redzamākajiem, (finansiālajiem) beidzot ar daudz netveramākiem  (emocionālajiem - pesimismam par nākotni strauji nomainot pārlieko optimismu) – mūs skārušas teju triecientempā. Turklāt, jāsaka, esam turējušies godam. Un, lai gan šis nav vieglākais ceļš sistēmas maiņai un efektivitātes uzlabošanai, iespējams tomēr saskatīt arī ieguvumus. Un ne tikai valsts, bet arī biznesa sektorā.

Bet kādi ir indikatori, ka pārmaiņas vajadzīgas arī biznesa vidē sekmīgi darbojoša indivīda līmenī?
-    Ja biznesa process ir nostabilizēts, un tā sekmīgas darbības pamatā ir nevis kontrole, bet gan pašu darbinieku motivācija iesaistīties.
-    Novērtējot darbiniekus un komandu, ko viņi veido, redzami spēcīgi līderi, kuri spēj dot būtisku pienesumu kā biznesa pamatdarbībai, tā arī regulāri nākt klajā ar jaunām iniciatīvām labāku rezultātu sasniegšanai. Turklāt vajadzības gadījumā spēj pilnībā pārņemt arī procesu vadību.
-    Ir iestājusies pozitīva rutīna, kas veiksmīgas biznesa darbības rezultātā nemaz nav slikts jēdziens, jo nozīmē - process ir sakārtots.

Savukārt indivīda līmenī  pozītīvā rutīna tik viennozīmīgi vērtējama nav, jo ilgtermiņā var tikt zaudēta spēja izmantot savu potenciālu. Izeja tiem, kuri iesaistīti apjomīgu procesu vadībā, var būt papildus orientācija uz procesu (tā uzlabošanu, jauninājumu ieviešana, jaunu biznesa virzienu meklēšanu un esošo efektivizāciju). Jāsaprot, ka nospraustie ilgtermiņa mērķi visbiežāk var likt zaudēt fokusu īstermiņā. Tāpēc ieteicams būt vairāk procesa, nevis rezultāta orientētiem. Jo ne vienmēr darbu iespējams «ielikt» skaitļos – ja process būs veiksmīgs, arī rezultāts neizpaliks, un vēl vairāk – pats process kļūs par rezultātu.

Arī parādu atgūšana ir viena no jomām, kas pēdējo gadu laikā ar orientāciju uz procesu panākusi būtiskus uzlabojumus:
-    Tas kļuvis par uzticamu servisu, ko efektīvāk izmantot kā ārpakalpojumu.
-    Mainījusies izpratne par parādu atgūšanas biznesu, un apgāzti daudzi “vēsturiskie” stereotipi. Cilvēki pieņēmuši, ka parādu atgūšana ir neatņemama patērētāju un kreditēšanas sabiedrības daļa, jo nodrošina tās pilnvērtīgu funkcionēšanu.

Tāpēc ikvienam ieteiktu izvērtēt savus īstermiņa un ilgtermiņa mērķus, lai pārdomātu – vai tie nav pretrunā viens ar otru, un kā pašu procesu uz to sasniegšanu padarītu rezultāta cienīgu.

 

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Foto galerijas

Karikatūra