Satversmes tiesas uzdevums ir izvērtēt normatīvo aktu atbilstību Satversmei, taču konstitucionālās tiesas spriedumu saturs liecina, ka nodokļu jautājumos tā pieņem ļoti konservatīvu un piesardzīgu pozīciju.

Šādus secinājumus izraisa tiesai iesniegto sūdzību izskatīšanas gaita un pieņemtie spriedumi.

Saskaņā ar Satversmes tiesas likumu Satversmes tiesa var atteikties ierosināt lietu, ja konstitucionālajā sūdzībā sniegtais juridiskais pamatojums ir acīmredzami nepietiekams prasījuma apmierināšanai. Praksē kritērijs «acīmredzami nepietiekams pamatojums» dod Satversmes tiesai plašas iespējas atteikties ierosināt jebkādu konstitucionālo sūdzību neatkarīgi no tā, cik detalizēts un juridiski argumentēts pamatojums ir sniegts sūdzībā, un Satversmes tiesa šo iespēju arī bieži izmanto. Piemēram, ja konstitucionālajā sūdzībā pieteicējs argumentēti un ar finanšu prognozēm uzrāda, kādā veidā jaunais normatīvais regulējums nesamērīgi samazinās uzņēmuma finanšu rādītājus, tomēr minētais ne vienmēr no Satversmes tiesas puses tiks uzskatīts par pietiekamu pierādījumu, ka normatīvais regulējums rada uzņēmumam faktiskus zaudējumus. Diemžēl lēmumos par atteikšanos ierosināt tiesvedību Satversmes tiesa sniedz ļoti īsu un neizvērstu argumentāciju, bieži vien aprobežojoties ar vienas rindkopas garu vispārēju apgalvojumu, ka nav pierādīts aizskārums vai ka nav pietiekama argumentācija.

Satversmes tiesa nodokļu spriedumos norāda, ka tai būtu jāvērtē, vai nodokļa maksājums nav nesamērīgs slogs nodokļu maksātājam, tomēr tiesvedības laikā nodokļu maksātāju iesniegtie pierādījumi par būtiskiem riskiem uzņēmējdarbības turpināšanai un maksātnespējas pazīmju esamību nav pietiekams pamats, lai Satversmes tiesai rastos pārliecība par subsidētās elektroenerģijas nodokļa (SEN) vai dabas resursu nodokļa nesamērīgo slogu. No tiesas sēdēm un spriedumiem šajās nodokļu lietās izriet netiešs secinājums, proti, ja vien nodokļa maksāšanas pienākums nav bijis iemesls, kāpēc uzņēmums ir ar tiesas spriedumu atzīts par maksātnespējīgu, tad nodokļa maksātājam ir pāragri vērsties Satversmes tiesā savu interešu aizsardzībai.

Visu viedokli Vai Satversmes tiesā var lūgt atcelt nodokļus? lasiet 23. oktobra laikrakstā Dienas Bizness.

Ekonomika

Finanses

Mazais bizness

Tehnoloģijas

Dzīvesstils

Karikatūra