7 pilsētām piešķirs apjomīgu ERAF finansējumu 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā Koordinācijas padomes sēdē šodien tika apstiprinātas septiņas pilsētu projektu idejas, kuras tās plāno īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētajā pilsētvides programmā. Projekta ietvaros pilsētas iecerējušas veikt plašus rekonstrukcijas un būvniecības darbus.

Dace Skreija, 02.6.2010

Liepāja ieplānojusi nomainīt pirms 30 gadiem izbūvēto apgaismojuma sistēmu, kas patlaban tikai daļēji pilda savu funkciju, patērē pārāk lielus energoresursus un ir neefektīva, kā arī izmaksas ir pārāk augstas.

Jēkabpils pilsēta plāno rekonstruēt galvenās pilsētas ielas – Rīgas, Brīvības, R.Blaumaņa, Zaļo ielu un tām pieguļošo ielu tīklu, jo tām ir būtiska loma pilsētas un reģiona mobilitātes nodrošināšanai.

Rēzeknē iecerēts veicināt konkurētspēju, izveidojot reģionālu daudzfunkcionālu centru un pieejamu Gājēju ielas infrastruktūru pilsētas mazattīstītajās teritorijās gar Rēzeknes upi, savienojot izglītības un kultūras objektu teritorijas. Centru plānots veidot par Rēzeknes simbolu, kurā norisinātos pilsētas un reģiona kultūras dzīves notikumi un sabiedriskas norises.

Daugavpilī iecerēts realizēt trīs idejas – atjaunot cietoksni, tā apbūves un ielu infrastruktūru, radīt priekšnoteikumus pieminekļa kā unikāla kultūrvēsturiska mantojuma saglabāšanai un racionālai izmantošanai, piemēram, izveidojot to par kultūras, darījumu un tūrisma centru; veikt ielu rekonstrukciju tiem ceļiem, kuriem ir būtiska loma pilsētas satiksmē, kā arī rekonstruēt pašvaldību ēku un pieguļošās infrastruktūras vēsturiskajā centrā.

Rīgas pilsēta ieplānojusi revitalizēt Grīziņkalna un Miera dārza, pārvēršot to par iedzīvotājiem un tūristiem publiski pieejamu kultūras un atpūtas telpu, kas veicinātu ievērojamu tūrisma un jaunu investīciju piesaisti.

Kopumā šajā aktivitātē pieejami 209,2 miljoni latu, tai skaitā, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 177,8 miljonu latu apmērā un nacionālais publiskais finansējums ir 31,4 miljonu latu apmērā.