83% nodokļu maksātāju, kas lieto kases aparātus, jaunās tehniskās prasības neskars 

Lielāko daļu jeb 83% nodokļu maksātāju, kas šobrīd lieto kases aparātus, jaunās tehniskās prasības neskars, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Žanete Hāka, 29.10.2014

Topošajos Ministru Kabineta (MK) noteikumu grozījumos noteiktās kases aparātu tehniskās prasības un lietošanas kārtība neietekmēs mazo uzņēmumu darbu un neradīs tiem papildu izdevumus. Saskaņā ar topošajiem MK noteikumu grozījumiem kases aparātu un kases sistēmu lietošanas prasības tiks diferencētas atkarībā no nodokļu maksātāja preču piegāžu vai sniegto pakalpojumu kopējās vērtības noteiktā tirdzniecības vietā (uzņēmuma struktūrvienībā).

VID vērš uzmanību, ka nedz ar šobrīd spēkā esošajiem noteikumiem, nedz ar tajos topošajiem grozījumiem netiek mainītas kases aparātu tehniskās prasības. Nodokļu maksātājam būs jāsāk lietot hibrīda kases aparāts tikai gadījumos, ja apgrozījums noteiktā tirdzniecības vietā iepriekšējo 12 mēnešu laikā pārsniegs 200 tūkstošus eiro. Savukārt kases sistēma būs jāsāk lietot, ja apgrozījums iepriekšējo 12 mēnešu laikā pārsniegs 1,5 miljonus eiro.

Piemēram, ja uzņēmumam ir trīs mazumtirdzniecības veikali dažādās pilsētās, tad preču piegāžu apgrozījums tiks rēķināts atsevišķi katrā veikalā. Tādējādi tiem nodokļu maksātājiem, kuriem preču piegāžu un (vai) sniegto pakalpojumu kopējā vērtība, kas reģistrēta, izmantojot uzņēmumā vai uzņēmuma konkrētajā struktūrvienībā (ja tāda ir) reģistrēto kases aparātu vai kases sistēmu, iepriekšējo 12 mēnešu laikā nepārsniedz 200 tūkstoši eiro, nebūs nepieciešams mainīt šobrīd lietotos kases aparātus.

VID atgādina, ka šobrīd notiek intensīvs darbs pie grozījumu sagatavošanas MK 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.95 Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskās prasības un MK 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.96 Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība. Grozījumi tiek izstrādāti, ņemot vērā uzklausītos nevalstisko organizāciju viedokļus un iebildumus attiecībā uz pieņemtajām kases aparātu un kases sistēmu noteikumu normām, kas uzņēmēju vidū radījušas neviennozīmīgu izpratni vai neskaidrību par to piemērošanu, kā arī ņemot vērā VID identificētās problēmas tirdzniecības nozarē.