ABLV Bank peļņa - 40,8 miljoni eiro

2017. gada 01. decembris plkst. 18:46
Autors: Žanete Hāka
Sadaļa: Bankas
Dalies ar šo rakstu

AS ABLV Bank 2017. gada deviņos mēnešos nopelnīja 40,8 miljonus eiro, liecina bankas paziņojums Nasdaq Riga.

Bankas ieņēmumi no pamatdarbības 2017. gada deviņos mēnešos bija 84,5 miljoni eiro.

2017. gada 30. septembrī noguldījumu apjoms bankā bija 2,67 miljardi eiro, bet bankas aktīvu apjoms — 3,63 miljardi eiro.

Bankas kredītportfelis bija 1,01 miljards eiro, tai skaitā komerckredītu apjoms uz 2017. gada 30. septembri pieauga līdz 638,4 miljoniem eiro.

Bankas kapitāls un rezerves — 341,2 miljoni eiro.

Bankas kapitāla pietiekamības līmenis 2017. gada 30. septembrī bija 22,94%, bet likviditātes līmenis — 75,87%.

Kapitāla atdeves rādītājs (ROE) bija 16,68%, savukārt aktīvu atdeves rādītājs (ROA) — 1,44%.

Kopējais vērtspapīru portfeļa apjoms 2017. gada 30. septembrī bija 1,66 miljardi eiro. Gandrīz visu bankas vērtspapīru portfeli veido parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu. Vērtspapīri ar kredītreitingu AA- vai augstāku veido 66,2% no visa vērtspapīru portfeļa. Investīciju sadalījums pa valstīm ir šāds: ASV — 32,6%, Vācija — 14,3%, Latvija — 13,3%, Krievija — 10,9%, Zviedrija — 6,2%, Kanāda — 4,6%, Somija – 3,6%, Austrija – 2,2%, Ķīna – 1,7%, Norvēģija – 1,2%, Polija – 1,1%. Papildus 1,8% veido starptautisko institūciju emitētie vērtspapīri. Vērtspapīru portfeļa gada ienesīgums pārskata periodā bija 2,46%.

Bankas meitas uzņēmuma ABLV Asset Management pārvaldībā esošie kopējie aktīvi, kurus sabiedrība pārvalda klientu uzdevumā, 2017. gada septembra beigās bija 115,9 miljoni eiro, kuri bija ieguldīti sabiedrības pārvaldītajos ieguldījumu fondos.

ABLV Bank meitas uzņēmums ieguldījumiem komercīpašumos - New Hanza Capital, AS, šī gada deviņos mēnešos uzrādīja teicamus rezultātus. New Hanza Capital grupa strādāja ar peļņu EUR 173,4 tūkstošu apmērā. Grupas ieņēmumi 2017. gada deviņos mēnešos sasniedza EUR 893,6 tūkstošus.

Septembrī New Hanza Capital, AS sadarbībā ar vienu no vadošajiem Vācijas alternatīvo ieguldījumu fondu administrācijas pakalpojumu sniedzējiem IntReal Vācijā nodibināja nekustamā īpašuma alternatīvo ieguldījumu fondu New Hanza Capital Fund 2017. New Hanza Capital pārskata periodā veica arī savu pirmo obligāciju emisiju, lai piesaistītu papildu kapitālu saimnieciskās darbības vajadzībām. Emisijas kopējais apjoms bija EUR 10 miljoni. Obligāciju emisijā ABLV Bank bija emisijas organizators, nodrošinot obligāciju laidienam nepieciešamos dokumentus, kā arī veicot obligāciju sākotnējo izvietošanu.

Savukārt Pillar grupas uzņēmumi turpināja vērienīgā projekta New Hanza attīstību. Septembrī tika pabeigti New Hanza infrastruktūras pirmās kārtas darbi. Celtniecības darbi teritorijā tika uzsākti 2016. gada jūlijā, un to kopējās izmaksas pirmās kārtas infrastruktūras izveidošanai sasniedz EUR 8,4 miljonus. Pillar ir uzsācis ABLV Bank galvenās mītnes kompleksa būvniecību. Pirmie būvniecības darbi ir saistīti ar tā saucamo nulles ciklu, kuru laikā tiks veikti pāļu iegremdēšanas, zemes rakšanas un pazemes autostāvvietas betonēšanas darbi. Šī vērienīgā projekta ģenerāluzņēmēja funkcijas pilda Pillar Contractor, SIA. Plānots, ka nulles cikla būvdarbi ilgs aptuveni pusotru gadu un izmaksas varētu sasniegt EUR 17,8 miljonus.

Septembrī noslēdzās arī New Hanza teritorijā esošās Rīgas preču stacijas ēkas pārbūves tehniskā projekta izstrāde, tika saņemta būvatļauja un uzsākti rekonstrukcijas būvdarbi. Preču stacijas noliktava pārtaps daudzfunkcionālā ēkā koncertiem, izstādēm, konferencēm, pasākumiem «Hanzas perons», kas spēs uzņemt līdz pat 1000 cilvēku. Tā būs ievērojama kultūras būve topošajā New Hanza kvartālā un jauns punkts Rīgas kultūras kartē. Plānots, ka šie rekonstrukcijas darbi tiks pabeigti 2018. gada decembrī.

ABLV Bank turpināja obligāciju emisijas. Septītās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros — no jūlija līdz oktobrim — tika veiktas četras jaunas kupona obligāciju emisijas, kuru kopējais apjoms bija USD 150 miljoni un EUR 40 miljoni pēc nominālvērtības, kā arī viena subordinēto obligāciju emisija EUR 25 miljonu apmērā. Ieskaitot arī dzēstās emisijas, līdz šim esam veikuši 46 publiskās obligāciju emisijas EUR 1,45 miljardu apmērā.

Pārskata periodā bankas meitas uzņēmums ABLV Asset Management uzsāka savu darbību pensiju kapitāla pārvaldīšanā Latvijā. No 2017. gada 2. oktobra Latvijas iedzīvotājiem ABLV Asset Management piedāvā jaunu pensiju 2. līmeņa plānu — ABLV aktīvo ieguldījumu plānu.

Dalies ar šo rakstu
Atslēgvārds