ABLV Bank pirms termiņa dzēsīs subordinēto obligāciju emisiju

Autors: Žanete Hāka
2017. gada 03. novembris plkst. 9:47

ABLV Bank ir pieņēmusi lēmumu veikt 2012. gadā emitēto subordinēto obligāciju pirmstermiņa dzēšanu. 2017. gada 17. novembrī tiks dzēstas emisijas ABLV SUB EUR 250622 (ISIN: LV0000800977) obligācijas pilnā apjomā pēc cenas 100% no nominālvērtības.

Minētā subordinēto obligāciju emisija tika veikta 2012. gada 25. jūnijā Otrās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros un tās apjoms bija 5 miljoni EUR pēc obligāciju nominālvērtības.

Obligācijas tika emitētas ar termiņu 10 gadi, diskonta likme pirmos piecus gadus bija fiksēta: 4,5% gadā, sākot no sestā gada stājās spēkā fiksētā kupona likme: 6,00% gadā. Šīs obligācijas ir iekļautas regulētajā tirgū — biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.

Obligāciju dzēšanai ir saņemta atļauja no Eiropas Centrālās bankas.

Kā ziņots, 2011. gada beigās banka uzsāka ilgtermiņa depozītu pakāpenisku aizstāšanu ar obligācijām. Ieskaitot arī dzēstās obligācijas, līdz šim esam veikuši 46 publiskās obligāciju emisijas.

Šobrīd biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā ir iekļauta 21 obligāciju emisija.

Atslēgvārds