Finanses

ABLV Bank sākusi darbu pie jauna biznesa modeļa

Žanete Hāka, 31.08.2016

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Lai gan 2016. gada 1. pusgads iezīmējies ar ekonomiski sarežģītu situāciju daļā no ABLV Bank mērķa tirgiem, plānotos finanšu rādītājus izdevās sasniegt un pārsniegt, tomēr, lai nodrošinātu bankas darbības ilgtspēju, tika uzsākts darbs pie jauna biznesa modeļa, liecina bankas pārskats Nasdaq Riga.

Banka turpinās pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu, ievērojot regulējošās prasības, kuras iepriekšējos gados nebija izstrādātas pietiekami detalizēti. Tā kā ir mainījusies nostāja par pieļaujamo riska līmeni, banka atteicās no daļas klientu, kuru apkalpošana varētu būt saistīta ar nesamērīgu risku, un turpina rūpīgi izvērtēt savu klientu bāzi. Turpmāk samazināsies norēķinu biznesa nozīme, bet vēl svarīgāku vietu ieņems biznesa projektu kreditēšana, tostarp, strukturētā finansēšana ar riska kapitāla piesaisti, apgrozāmā kapitāla un tirdzniecības finansēšana, kā arī vērtspapīru emisiju organizēšana. Šajā jomā bankai ir augsta kompetence, nepieciešamie cilvēkresursi, sadarbības partneru tīkls un jau uzkrāta nozīmīga pieredze. Latvijas biznesa kreditēšanā ABLV Bank jau pašlaik ir viena no trim nozīmīgākajām bankām.

Maija beigās ABLV Bank noslēdza administratīvo līgumu ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK), noregulējot domstarpības un vienojoties par turpmākajiem pasākumiem, lai pilnveidotu bankas iekšējās kontroles sistēmu un stiprinātu tās darbības efektivitāti.

7. aprīlī kārtējā akcionāru sapulcē tika pieņemts lēmums 2015. gada peļņu izmaksāt dividendēs. Uz vienu akciju tika izmaksāti 1,95 eiro, kopumā - 68,8 miljoni eiro. Dividenžu izmaksai tika pieskaņota ABLV Bank kārtējā akciju emisija, lai dotu iespēju bankas akcionāriem pēc viņu ieskatiem reinvestēt no dividendēm gūto peļņu bankas tālākajā attīstībā. Emisijas ietvaros tika izlaistas 2 700 000 vārda akcijas par kopējo summu 38,2 miljoni eiro. Vienas akcijas pārdošanas cena bija 14,15 eiro. Pēc šīs emisijas bankas pamatkapitālu veido 34 470 000 parastās akcijas ar balsstiesībām un 3 530 000 personāla akcijas bez balsstiesībām. Akciju emisija bija slēgta, tajā piedalījās tikai līdzšinējie bankas akcionāri. Kopumā bija pieteikušies 86 akcionāri.

Bankas peļņa 2016. gada pirmajā pusgadā bija 45,3 miljoni eiro. Peļņas pieaugumu ietekmēja arī VISA Europe Ltd. akciju atpakaļpārdošanas darījums.

Bankas pamatdarbības ienākumi sasniedza 83,7 miljonus eiro. Salīdzinājumā ar 2015. gada pirmo pusgadu pamatdarbības ienākumi ir auguši par 16,9%.

Bankas klientu noguldījumu apjoms pārskata perioda beigās bija 3,25 miljardi eiro. Kopš gada sākuma noguldījumu apjoms ir samazinājies par 14,3%, kas saistīts ar bankas ārvalstu klientu apkalpošanas modeļa maiņu.

Emitēto parāda vērtspapīru apjoms sasniedza 565,8 miljonus eiro.

Bankas aktīvu apjoms 2016. gada 30. jūnijā bija 4,24 miljardi eiro.

Bankas kredītportfeļa apjoms jūnija beigās bija 985,4 miljoni eiro. Kopš gada sākuma kredītportfeļa apjoms audzis par 111,9 miljoniem eiro jeb 12,8%.

Bankas kapitāls un rezerves sasniedza 295,6 miljonus eiro.

Bankas kapitāla pietiekamības līmenis 2016. gada 30. jūnijā bija 16,22%, bet likviditātes līmenis — 79,27%.

Kapitāla atdeves rādītājs ROE 2016. gada 30. jūnijā bija 33,27%, bet aktīvu atdeves rādītājs ROA sasniedza 1,97%.

Komentāri

Pievienot komentāru