Eksperti

Abpusēji ieguvumi: kāpēc lielie uzņēmumi pievēršas jaunuzņēmumiem?

Zanda Šadre, Rimi Baltic korporatīvās komunikācijas vadītāja, 22.02.2022

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Lieli, veiksmīgi uzņēmumi arvien biežāk sadarbojas ar jaunuzņēmumiem, kas vēl tikai sper pirmos soļus biznesā.

Prakse gan pasaulē, gan tepat Latvijā liecina, ka šāda partnerība ir abpusēji izdevīga: jaunuzņēmumi var dalīties ar saviem ātrajiem un inovatīvajiem risinājumiem, savukārt pieredzējuši komersanti sniedz zināšanas un nodrošina vajadzīgo bāzi izaugsmes atspērienam.

Darbības atšķirības pievieno vērtību

Viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ pieredzējuši uzņēmumi sadarbojas ar jaunuzņēmumiem, ir nepieciešamība īsā laikā pārbaudīt un ieviest dažādas inovācijas. Lielos uzņēmumos inovāciju ieviešana var ilgt gadu un pat ilgāk, savukārt jaunuzņēmumi ir elastīgāki un šo procesu paveic ātrāk.

Nav nekāds noslēpums, ka lielie uzņēmumi bieži vien ir iestrēguši savos ikdienas procesos un jaunu risinājumu izstrāde prasa daudz vairāk laika. Tādējādi sadarbību starp jaunuzņēmumu un lielu uzņēmumu var raksturot kā priekšrocību apmaiņu: jaunuzņēmumi var darboties ātri, bet tiem ir ierobežoti finanšu resursi, savukārt lielie uzņēmumi darbojas lēnāk, taču tiem ir plašākas iespējas piesaistīt straujai attīstībai nepieciešamo biznesa attīstības atbalstu – pieeju klientiem, atpazīstama zīmola spēku, kā arī finansējumu . Tādējādi sadarbības partneri var viens otru papildināt.

Sadarbības rezultātā izstrādātais risinājums vai produkts nebūt nav galvenais ieguvums, jo abas puses var gūt arī vērtīgu pieredzi: uzņēmumi var smelties idejas inovācijām, aizgūt efektīvus risinājumus, savukārt jaunuzņēmumi var saņemt vērtīgas zināšanas (know-how) un atgriezenisko saiti sava produkta pilnveidošanai, kā arī iespēju gūt stabilus ienākumus kopā ar biznesa partneri.

Šobrīd visā pasaulē dažādu nozaru pārstāvji strādā pie ilgtspējības izaicinājumu risinājumiem, un sadarbība ar jaunuzņēmumiem var palīdzēt šim procesam vainagoties ar panākumiem. Tā sekmē inovācijas un vairo tām labvēlīgu vidi, palielina atvērtību un iezīmē mūsdienīgu pieeju. Turklāt uzņēmuma mērķtiecīga sadarbība ar jaunuzņēmumiem ir arī izcila iespēja veicināt sava zīmola reputāciju.

Jānosaka savstarpējās saderības kritēriji

Lai sadarbība būtu veiksmīga un nestu augļus, ir svarīgi pieņemt pirmo stratēģisko lēmumu – izvēlēties atbilstošu partneri, kurš ir elastīgs, ātrs, efektīvs un pilnībā orientēts uz problēmas risināšanu. Ir vērts izvirzīt konkrētus kritērijus, lai pārliecinātos, ka visas iesaistītās puses skatās vienā virzienā un caur vienādu vērtību prizmu. Ne mazāk aktuāli ir pirms kopdarba sākšanas apzināties, kāds ir jaunuzņēmuma finansiālais stāvoklis, tā komandas pieredze un komunikācijas prasmes.

Komandā vienmēr svarīga ir ticība savai idejai un spēja to kvalitatīvi nokomunicēt. Taču, ja partneriem neizdodas atrast kopīgu valodu vai darba procesā nerodas sinerģija, zūd arī visu pārējo faktoru vērtība.

Meklēt šādus inovatīvus partnerus var dažādos veidos – vērsties biznesa inkubatoros, izziņot sadarbības iespējas publiskajā telpā, piedalīties jaunuzņēmumu prezentāciju pasākumos utt. Jebkurā gadījumā uzņēmumam sākotnēji ir skaidri jādefinē, kāda ir risināma problēma un vēlamais rezultāts. Tas ļauj efektīvāk koncentrēt inovāciju resursus un arī sniedz skaidru izpratni par to, kāda veida partneri nepieciešams piesaistīt.

Dalība atvērtajās sadarbības platformās nes reālus augļus

Vēl viena efektīva pieeja ir iesaistīties jaunuzņēmumu vides aktivitātēs un atvērtās sadarbības platformās, proaktīvi piedāvājot savus definētos uzdevumus un iespējas izstrādātos risinājumus pārbaudīt reālā darbībā. Šādā veidā jaunuzņēmumi kā praktisko bāzi analīzei var izmantot lielāka uzņēmuma pieredzi un līdzšinējos centienus aktuālo problēmu risināšanā.

Šādam mērķim lieti noder dažādas biznesa akselaratoru programmas, hakatoni vai citi pasākumi, kas spēj pulcēt vienkopus jaunuzņēmumus, kuru darbības sfēra vai izmantotās tehnoloģijas var noderēt uzņēmumam aktuālo izaicinājumu risināšanai.

Turklāt tā ir unikāla iespēja ļoti īsā laika posmā iegūt maksimāli fokusētu un daudzpusīgu redzējumu par uzņēmumam svarīga jautājuma risināšanu. Tieši šeit var novērtēt cik ātri un efektīvi spēj darboties jaunuzņēmumi. Piemēram, Rimi pieredze darbojoties ilgtspējas akseleratora programmā Future Hub, rāda, ka no idejas izstrādes līdz tās ieviešanai jau ar konkrētiem tehniskajiem risinājumiem var nonākt dažu mēnešu laikā.

Latvijā un Baltijā regulāri tiek rīkoti šāda veida pasākumi un to organizatori vienmēr ir atvērti jaunām sadarbībām ar pieredzējušiem uzņēmumiem. Tādējādi šo pasākumu organizatori jauno uzņēmēju un novatoru komandām var nodrošināt ne tikai aizraujošus teorētiskos izaicinājumus, bet arī tiešu ceļu radīto risinājumu monetizēšanai.

Labs darba uzdevums ir sekmīga risinājuma pamatā

Dažkārt ir nācies saskarties ar viedokli, ka pārlieku detalizēts darba uzdevums ierobežo ideju lidojumu un atstāj pārlieku maz vietas jaunradei. Tāpēc esot labāk iedot tikai virzienu, nesakot priekšā potenciālos risinājumus - lai radošie prāti bez aizspriedumiem apsvērtu visas iespējas. Šis nav tas gadījums.

Jo precīzāk definēts būs darba uzdevums jeb konkrētā problēma, kurai uzņēmums meklē risinājumu, jo reālai ieviešanai gatavāki būs piedāvātie risinājumi. Jāsaprot, ka šis nav mākslinieku konkurss – šīs sadarbības mērķis ir rast risinājumu konkrētai vajadzībai. Konkrēti kritēriji, mērķauditorijas un arī budžeta parametri palīdzēs jaunuzņēmumam precīzāk fokusēt savus resursus. Savukārt fona informācija par to, kādas ir tendences vai iestrādnes konkrētajā jomā, un varbūt arī iepriekšējie klupšanas akmeņi, ļauj labāk izprast problēmas būtību un tos neatkārtot.

Ne tikai prasības, bet arī piemērs

Svarīgi atcerēties, ka partnerības izveide ir abpusējs process. Ne tikai uzņēmums izvēlas jaunuzņēmumu, kam piešķirt resursus vēlamā rezultāta sasniegšanā. Arī jaunuzņēmumam ir visas iespējas, lai izvērtētu, ar kuru sadarbības partneri un ar kādiem nosacījumiem darboties pie nepieciešamo risinājumu izstrādes, it īpaši, ja šī ir ilgtermiņa iecere.

Uzņēmumam ir jāapzinās, ka laba reputācija, konkrētām vērtībām un ētikas principiem atbilstoša darbība, kā arī vēlme ieviest pozitīvas pārmaiņas – ir aspekti, kuri ne tikai jāpieprasa no potenciālā sadarbības partera, bet arī jāspēj demonstrēt pašam.

Komentāri

Pievienot komentāru