AKKA/LAA no LTV piedzen 360,97 tūkstošus latu

Autors: Elīna Pankovska
2012. gada 02. februāris plkst. 13:18

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta biedrības Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA) prasību un Latvijas Televīzijas (LTV) pretprasību strīdā par 1,41 milj. Ls kompensāciju par autortiesību neievērošanu apmierināja daļēji.

Tiesa nosprieda piedzīt no SIA LTV par labu AKKA/LAA atlīdzību par laika periodu no 2005.gada 31.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim 354,56 tūkst. Ls, tiesas izdevumus 2,88 tūkst. Ls, izdevumus advokāta palīdzības apmaksai - 3,53 tūkst. Ls. Kā arī noteica, ka par laiku līdz sprieduma izpildei AKKA/LAA ir tiesības saņemt likumīgos 6%.

Tiesa arī atzina par noslēgtu uz laiku līdz šā gada 31.decembrim licences līgumu par muzikālo darbu izmantošanu 2005.gada 19.aprīļa licences līguma redakcijā, DB informēja tiesas pārstāve Baiba Kataja. Tiesa arī noteica, ka licences līgumā paredzamais atlīdzības lielums ir 1,5 % no licences līgumā definētajiem ieņēmumiem.

Pārējā daļā prasība un pretprasība noraidīta. Pilns apelācijas instances tiesas spriedums būs pieejams 10.februārī un pēc pilna sprieduma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā var pārsūdzēt Senātā.

Jāatgādina, ka arī iepriekš Rīgas apgabaltiesa daļēji apmierināja gan AKKA/LAA prasību, gan Latvijas Televīzijas pretprasību. Toreiz tiesa lēma, ka no Latvijas Televīzijas piedzenami 136,66 tūkst. Ls, kā arī atzina līgumu par autoru muzikālo darbu izmantošanu tā 2005.gada 19.aprīļa redakcijā, nosakot tā darbības laiku līdz šim gadam.

AKKA/LAA vērsās ar prasību tiesā, jo tā pārstāvēto autoru muzikālie darbi tikuši izmantoti bez atļaujas, līdz ar to arī nemaksājot saprātīgu autoratlīdzību.