Eksperti

Alternatīvais finansējums kļūs pieejamāks - startējusi valsts atbalsta programma kapitāla piesaistei biržā

Anna Mišņeva - ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērināta advokāte, 22.01.2020

Publicitātes foto

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Saskaņā ar FKTK publicētajiem bankas sektora datiem 2019. gadā uzņēmumu kreditēšana konsekventi turpināja sarukt.

Nefinanšu uzņēmumu kredītportfeļa atlikums bankās 2019. gada 3. ceturksnī samazinājās vēl par 0,2%. Banku finansējums Latvijas uzņēmumiem kļūst mazāk pieejams, kā arī uzņēmumu pieprasījums pēc kredītiem kļuvis piesardzīgs, atzīmē FKTK. Faktiski banku smagnējais regulējums un pelēkā ekonomika padarīja šo bankas pakalpojumu par nepievilcīgu bankām un uzņēmējiem.

Šādā situācijā kļūst vien aktuāls jautājums par citiem kapitāla piesaistīšanas veidiem. Viena no alternatīvām ir finansējuma piesaiste biržā. Atbilstoši pētījuma datiem 25% no Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem būtu gatavi finansējuma piesaistei kapitāla tirgos. Ir vairāki plusi kotēšanai biržā. Ieguvumu vidū var minēt spēcīgu korporatīvo tēlu un uzņēmuma reputāciju, kas ir svarīga, iekarojot jaunus tirgus un piesaistot stratēģiskos investorus.

Mārketinga sastāvdaļa varētu būt "tehniskā kotēšana", kad uzņēmuma akcijas kotējas biržā, bet tirdzniecība ar tām nenotiek. Biržā ir iespēja saņemt finansējumu projektiem ar augstāku risku un garākiem termiņiem, nekā to piedāvā bankas, kā arī nav atkarības no viena finansētāja ar viņa diktētiem noteikumiem.

Viens no veiksmes stāstiem ir AS "MADARA Cosmetics" piemērs, kas 2017. gadā veiksmīgi iekļāva savas akcijas Nasdaq First North alternatīvajā tirgū. Biržas alternatīvais tirgus ir lētāka platforma, ar mazākam prasībām un regulējumu, kas ir piemērotāka jaunuzņēmumiem un jauno tehnoloģiju nozares uzņēmumiem. Alternatīvajā tirgū finansējuma piesaistes process ir vieglāks, taču investori pret to izturas piesardzīgāk.

ERAB ziņojums liecina, ka viens no iemesliem, kas kavē uzņēmējus piesaistīt kapitālu biržā, ir augstas finansējuma piesaistes izmaksas. Lai risinātu šo problēmu un iedrošinātu jaunus un ambiciozus uzņēmumus meklēt ieguldītājus biržā, Latvijā ir palaista jaunā atbalsta pilotprogramma. Valsts daļēji (līdz 50%) segs uzņēmumu ar finansējuma piesaistīšanu saistītās izmaksas gan regulētajā, gan alternatīvajā tirgū.

Programma attiecas uz finansējuma piesaisti Nasdaq biržā akciju vai parāda vērtspapīru formā regulētājā vai alternatīvajā tirgū.

Atbalstam ir noteikti griesti - līdz 50% no izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 100 000 akciju emisijas gadījumā; un līdz 50% no izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 20 000 parāda vērtspapīriem.

Var izvēlēties jebkuru no vēlamām vērtspapīru piedāvāšanas formām: IPO, SPO, privātā izvietošana, turpmākais publiskais piedāvājums vai akciju iekļaušana bez kapitāla piesaistes.

Valsts grantam var pieteikties Latvijas komercsabiedrība, kas atbilst mazā un vidējā uzņēmuma statusam (darbinieku skaits līdz 250 un apgrozījums nepārsniedz 50 milj. EUR un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz 43 milj. EUR).

Lai kvalificētos programmai, minimālais biržā piesaistāmā finansējuma apmērs akcijām ir EUR 500 000. Parāda vērtspapīriem minimums nav noteiks.

Izdevumus valsts atmaksās granta veidā pēc tam, kad akcijas vai parāda vērtspapīri ir sekmīgi iekļauti biržā.

Projektu iesniegumu atlasi veic CFLA. Dokumenti jāsniedz pirms projekta uzsākšanas. Jāsagatavo bizness plāns saskaņā ar atlases nolikumā minētajām prasībām. Pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas tiek slēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu. Lai saņemtu valsts finansējumu, projekts jāuzsāk vismaz gada laikā un jārealizē tas divu gadu laikā pēc līguma ar CFLA noslēgšanas.

Var saņemt izdevumu apmaksu par šādam konsultācijām:

- ārējo konsultantu sniegtās konsultācijas pakalpojumu izmaksas, proti: kapitāla piesaistīšanas, emisijas organizētāja pakalpojumu, izmaksas;emisijas prospekta, piedāvājuma dokumenta vai uzņēmuma apraksta sagatavošanas, apstiprināšanas un publicēšanas izmaksas; padziļinātās izpētes un ar to saistītās izmaksas.

- sertificētā konsultanta piesaistes un pakalpojumu izmaksas līdz akciju un parāda vērtspapīru iekļaušanai biržā;

- citas juridiskās, finanšu, nodokļu, auditoru, sertificētu konsultantu konsultāciju izmaksas, kas saistīti ar projektu.

Programma nesedz šādas izmaksas:

- biržas maksas*;

- depozitārija maksas**

- Pvn

*Regulētais tirgus: iekļaušanas maksa Oficiālajā vai Otrajā sarakstā - EUR 14 230, gada maksa Oficiālais saraksts - EUR 7 110, Otrais saraksts - EUR 3 560;

Parāda vērtspapīru saraksts - iekļaušanas maksa EUR 3 000, gada maksa, sākot no EUR 2 200.

First North: iekļaušanas maksa akcijām - EUR 3 000, parāda vērtspapīriem - EUR 1 500. Gada maksa - sākot no EUR 3 000 akcijām un sākot no EUR 1 000 parāda vērtspapīriem).

** Depozitārija maksas - atbilstoši izvēlētā depozitārija tarifiem.

Līgumiem ar konsultantu, kas nepārsniedz EUR 70 000 (izņemot PVN), nav jārīko konkurss. Virs šīs summas - ir jāievēro iepirkuma procedūra.

No atbalsta programmas ir izslēgtas šādas biznesa jomas:

- ieroču un munīciju ražošana vai tirdzniecība;

- azartspēles;primārā lauksaimnieciskās nozare;

- atomelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšana vai celtniecība;

- tabakas un tabakas izstrādājumu ražošana, pārstrāde un tirgvedība;

- investīcijas lidostu infrastruktūrā;

- grūtībās nonākušus uzņēmumus;darbībām, kas saistītas ar eksportu uz trešajām valstīm vai dalībvalstīm;

- zvejniecība un akvakultūras nozare;

- lauksaimniecības produktu pārstrāde un tirdzniecība;

- 2 gadu laikā jau ir emitējis parāda vērtspapīrus par EUR 1 000 000.

Ir arī citi izslēgšanas kritēriji.

Komentāri

Pievienot komentāru