Apstiprina Liepājas ostas attīstības programmu 2018.-2022.gadam

Autors: Rūta Lapiņa
2017. gada 18. oktobris plkst. 15:16

Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes (LOTLP) sēdē trešdien apstiprināta Apstiprina Liepājas ostas attīstības programmu 2018.-2022.gadam, informē Satiksmes ministrijas Komunikācijas nodaļa.

Liepājas Speciālās zonas (SEZ) pārvaldnieks Jānis Lapiņš informēja padomi par sagatavoto Liepājas ostas attīstības programmas 2018.-2022.gadam projektu, kas ir ostas vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments un ir sastāvdaļa no Attīstības plāna līdz 2035.gadam. Kā uzsvēra Lapiņš, SEZ aktīvi strādā pie infrastruktūras jeb konkurētspējas uzlabošanas, lai stiprinātu ES reģionālās ostas kapacitāti, un šobrīd notiek aktīvs darbs pie Kohēzijas fonda līdzekļu apgūšanas, lai nodrošinātu drošas enkurošanas vietas kanāla padziļināšanu, kā arī īstenot citus projektus. LOTLP, atbilstoši likumam par ostām, apstiprināja Liepājas ostas attīstības programmas 2018.-2022.gadam

Ekonomikas ministrija informēja par krasta elektroenerģijas apgādes pieslēgumu ostās atbalsta izvērtēšanas iespējām, lai tādējādi mazinātu jūras transporta ietekmi uz vidi. Vienlaikus tika izteikts aicinājums ostu pārvaldēm sagatavot un iesniegt tālākai izvērtēšanai informāciju par nākotnē plānotajiem krasta elektroenerģijas apgādes pieslēgumiem Latvijas ostās, norādot plānoto pieslēgumu elektrisko jaudu, paredzamo maksimālo un vidējo patēriņa slodzi pieslēgumos, kā arī aprēķinātajām un plānotajām elektroenerģijas pieslēgumu būvniecības, ekspluatācijas un sniegto pakalpojumu izmaksām.

Savukārt Vides reģionālās attīstības ministrija informēja par starptautiskās kuģniecības ietekmi uz klimatu, gan klimata pārmaiņu ietekmi uz starptautiskajiem pārvadājumiem, kā arī klimata pārmaiņu novērtējumu tuvākajiem gadiem un to potenciālo iespaidu uz ostas pilsētām un galvenajiem klimata pārmaiņu riskiem transporta infrastruktūrai.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sniedza aktuālo informāciju par Jūras telpiskā plānojuma izstrādes virzības gaitu. Šobrīd kuģošanas un enerģētikas nozaru dialogā identificētas attīstības jeb izaugsmes scenārija vēlamās telpiskās izpausmes un rīcības, kas nepieciešamas, lai sabalansētu abu nozaru attīstību. Tāpat tika sniegta informācija, ka sagatavotais Jūras telpiskā plānojuma projekts jau tuvākajā laikā tiks virzīts izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē, lai to varētu apstiprināt Ministru kabinets.

Finanšu ministrija informēja par darbu pie noteikumu projekta par kārtība preču iznīcināšanas un atteikšanās no precēm par labu valstij piemērošanas, par ko noritējušas aktīvas starpnozaru diskusijas, taču plānots, ka tuvākajā laikā jautājums tiks virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā. Vienlaikus tiks virzīts noteikumu projekts «Muitas maksājumu parāda galvojumu un avansa iemaksu administrēšanas noteikumi».

Izskatot Iekšlietu ministrijas sniegto ziņojumu jautājumā par «Par elektronisko rindu izveides iespējām uz Latvijas robežas», Padome atbalstīja Iekšlietu ministrijas ierosinājumu, ka pašlaik elektronisko rindu izveidošana nav aktuāla, noraidot Finanšu ministrijas sākotnēji izteikto ierosinājumu. Vienlaicīgi LOTLP norādīja uz apstākli, ka ir jānodrošina robežšķēršošanas infrastruktūras attīstība, aicinot Finanšu ministriju sagatavot informatīvo ziņojumu Ministru kabinetam par jautājumiem, kas saistīti ar par robežšķēršošanas vietu «Silene» un «Pāternieki» infrastruktūras modernizāciju uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas.

Satiksmes ministrija ziņoja par Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu un Ķīnas (16+1) sadarbības formāta rezultātiem transporta, tranzīta un loģistikas nozarē, kā arī nozares plānotajām tālākajām aktivitātēm, t.sk. 16+1 Transporta ministru sanāksmi oktobra beigās, kas notiks Varšavā, Polijā, kā arī gada beigās plānoto 16+1 Valstu valdību vadītāju samitu Budapeštā, Ungārijā.