Apstiprināta AS Latvenergo padome

2016. gada 16. decembris plkst. 14:16
Autors: Žanete Hāka
Sadaļa: Ražošana
Dalies ar šo rakstu

AS Latvenergo akcionāru sapulcē piektdien, 16. decembrī, iecelta lielākā Latvijas valstij piederošā uzņēmuma AS Latvenergo padome, informē Ekonomikas ministrija. 

Latvenergo koncerns ir nozīmīgs sabiedrībai piederošs aktīvs, tāpēc tā darbības stratēģiskais uzraugs – padome, tiek veidota ar mērķi uzlabot uzņēmuma pārvaldību. 

A/s Latvenergo padomē strādās Andris Liepiņš, Andris Ozoliņš, Baiba Rubesa, Mārtiņš Bičevskis un Martins Sedlackis. Tādejādi padomē būs pārstāvētas augsta līmeņa zināšanas un pieredze lielu uzņēmumu attīstības stratēģiju izstrādē un īstenošanā, finanšu plānošanā, korporatīvajā pārvaldībā un jaunu biznesa modeļu ieviešanā starptautiskā mērogā. Visus padomes locekļus raksturo arī izpratne par koncerna darbības principiem, labas svešvalodu zināšanas, laba reputācija un pieredze atbilstošā amatā jau iepriekš, skaidro EM. 

Valsts ir definējusi AS Latvenergo stratēģisko mērķi – ilgtspējīgi, atbildīgi un ekonomiski pamatoti nodrošināt preces un pakalpojumus enerģētikas sektorā, kas ir svarīgi tautsaimniecības konkurētspējai un izaugsmei, kā arī efektīvi pārvaldīt valsts attīstībai un drošībai stratēģiski nozīmīgus resursus un infrastruktūru. Viens no uzņēmuma padomes un Ekonomikas ministrijas kā akcionāra pirmajiem uzdevumiem būs vienoties par konkrētiem uzdevumiem, lai efektīvi sasniegtu valsts definēto stratēģisko mērķi,” uzsver Juris Stinka, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs. Koncernam jāspēj ar panākumiem konkurēt starptautiskajā tirgū, nostiprinot ilgtspējīgu tirgus pozīciju. Lai to nodrošinātu, koncernam efektīvi jāstrādā gan esošajos darbības virzienos, gan jāizvērtē iespēja paplašināt savu darbību. Padomē strādās neatkarīgi profesionāļi ar pieredzi, kas ļaus pieņemt stratēģiski izvērtētus lēmumus, un palīdzēs sasniegt valsts un koncerna definētos mērķus un uzdevumus, turpina J. Stinka.

A/s Latvenergo padomes kandidātu atlasē tika piesaistīts personāla atlases uzņēmums SIA Fontes Executive Search, kas veica mērķtiecīgu darba tirgus izpēti. Atbilstoši izvirzītajiem padomes locekļu kvalifikācijas kritērijiem, kopumā tika apzināti 536 kandidāti no vairākām nozarēm. Konkursā uz a/s Latvenergo piecu padomes locekļu amatiem kopumā pieteicās 80 pretendenti no 10 pasaules valstīm - Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Dānijas, Vācijas, Zviedrijas, Slovākijas, Čīles un Ēģiptes.

Kandidātu atlase noritēja četrās kārtās. Tika izvērtēta kandidātu atbilstība prasībām un rakstiski iesniegtais redzējums par a/s “Latvenergo” nākotnes izaicinājumiem, t.sk. koncerna ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību. Tālākajā konkursa gaitā 14 labākie pretendenti tika intervēti klātienē. Vērtēšanas procesu noslēdza spēcīgāko kandidātu sociālo kompetenču padziļināta novērtēšana. Tā veikta 9 kandidātiem. Pēc gala rezultātu izvērtēšanas nominācijas komisija izvēlējās un ieteica iecelšanai padomē vispārliecinošākos kandidātus.

Atlases procesu nodrošināja un kandidātus novērtēja vispusīga nominācijas komisija, kurā strādāja Ekonomikas ministrijas un Pārresoru koordinācijas centra pārstāvji, neatkarīgi eksperti t.sk. no Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta, novērotājs no Latvijas arodbiedrības “Enerģija”, un profesionāļi no SIA Fontes Executive Search.

AS “Latvenergo” koncerns ir lielākais energoapgādes pakalpojumu sniedzējs Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un pārdošanu, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu pārvaldes aktīvu nomu. Latvenergo kā koncerns ir lielākais elektroenerģijas tirgotājs Baltijā (ar tirgus daļu aptuveni 1/3), t.sk. tirgus daļas Latvijā 75%, Lietuvā 17%, Igaunijā 12%.
 

Dalies ar šo rakstu
Atslēgvārds