Apstiprināta VAS Valsts nekustamie īpašumi padome

2016. gada 19. oktobris plkst. 10:10
Autors: Žanete Hāka
Dalies ar šo rakstu

Trešdien, 19. oktobrī, apstiprināta VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) padome, kuras galvenais uzdevums būs pārraudzīt akciju sabiedrības valdes darbu, informē Finanšu ministrija. 

VNĪ padome apstiprināta, ievērojot Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rekomendācijas, kā arī Ministru kabineta rīkojumu par nepieciešamību izveidot kapitālsabiedrības padomi. Tā apstiprināta uz 5 gadiem.

OECD rekomendācijās Latvijai tika ieteikts atjaunot valsts kapitālsabiedrību padomes vismaz ekonomiski nozīmīgajos uzņēmumos, pamatojot to ar faktu, ka Latvija ir vienīgā no pasaules attīstītajām tautsaimniecībām, kurā valsts uzņēmumiem nav izveidotas padomes. Šis aspekts bija arī priekšnosacījums, lai sekmīgi pabeigtu Latvijas iestāšanos OECD. Tādējādi atbilstoši MK rīkojumam Finanšu ministrijai tika dots uzdevums līdz 2016. gada beigām izveidot kapitālsabiedrības VAS “Valsts nekustamie īpašumi” padomi.

Padomes locekļu amata kandidāti tika atlasīti atklātā konkursā un novērtēti, balstoties uz tādiem kritērijiem kā izglītība, pieredze, valodu zināšanas, kā arī profesionālās zināšanas un kompetences. Pēc atlases nosacījumiem pretendentam bija nepieciešama vairāk nekā 3 gadu pieredze līdzīga lieluma vai lielākas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, kā arī vismaz 3 gadu pieredze vadošā amatā institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu nekustamo īpašumu attīstīšanas, pārvaldīšanas vai apsaimniekošanas jomā.

Kopumā uz padomes locekļa amata vietām tika saņemts 31 pieteikums, savukārt pēc kandidātu iesniegto dokumentu izvērtēšanas uz kompetenču intervijām tika virzīti 7 kandidāti, bet uz darba intervijām, kurās tika izvērtētas kandidāta zināšanas un piemērotība VNĪ padomes locekļa amatam – 6 kandidāti. Komisija rekomendēja padomes locekļu amatos apstiprināt 2 kandidātus – Mārtiņu Bičevski un Intu Komisari. Līdz šī gada beigām plānots izsludināt atkārtotu konkursu uz trešā VNĪ padomes locekļa amatu.

Mārtiņam Bičevskim ir plaša pieredze valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā, tāpat viņš iepriekš pildījis gan Tieslietu ministrijas, gan Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumus, kā arī 5 gadus ieņēmis vadošus amatus Iekšlietu ministrijas struktūrās. Šobrīd M. Bičevskis pilda Latvijas Komercbanku asociācijas prezidenta pienākumus, kā arī Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidenta un padomes locekļa pienākumus.

Intai Komisarei ir vairāk nekā 20 gadu pieredze publiskā sektora finansiālās darbības un finanšu pārvaldības jomā, tajā skaitā arī vadot pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības procesu. Viņa arī uzraudzījusi finanšu stabilizācijas procesu Ādažu novada domē, sniedzot ieteikumus par pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības pilnveidošanu. Šobrīd I. Komisare pilda Finanšu ministrijas Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktores pienākumus.  

Dalies ar šo rakstu