Citas ziņas

Ārlietu ministrija nepamatoti palielinājusi atlīdzības darbiniekiem

Elīna Pankovska, 13.05.2011

Foto: Edmunds Brencis, Dienas Mediji

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Pievienot komentāru

Valsts kontrole (VK) konstatējusi, ka pārskata gada pēdējos mēnešos Ārlietu ministrijas (ĀM) centrālajā aparātā pieauguši izdevumi piemaksām par papildu darbu.

Laika posmā no janvāra līdz septembrim vidējie viena mēneša izdevumi pēc naudas plūsmas principa piemaksām ir bijuši 2,9 tūkst. Ls, savukārt novembrī 10 tūkst. Ls un decembrī 11,4 tūkst. Ls apmērā. Secinot, ka piemaksas par papildu darbu piešķirtas arī par pienākumiem, kas pēc būtības atbilst amata aprakstā noteiktajiem, VK norāda uz risku par nepamatotu atlīdzības palielināšanu darbiniekiem.

Sniedzot atzinumu par ĀM 2010.gada pārskatu, VK norāda, ka pārskata postenī «Krājumi» ĀM ir uzrādījusi no 2001. līdz 2007.gadam iegādātu un nodotu lietošanā ātri nolietojamo inventāru 251 tūkst. Ls apmērā. Tādējādi, nesamazinot krājumu vērtību, kā to paredz normatīvie akti.

Izvērtējot iepriekšējā finanšu revīzijā konstatēto kļūdu un nepilnību novēršanu, Valsts kontrole (VK) secinājusi, ka vēl arvien nav skaidra redzējuma par Valsts administrācijas skolas (VAS) tālāko darbību un veicamajiem uzdevumiem valsts civildienesta profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanā.

VK norāda arī uz risku valsts budžeta līdzekļu nelietderīgai izmantošanai VAS, jo, nemainoties VAS funkcijām un uzdevumiem, tika izveidota jauna amata vieta – direktora palīgs ar amata pienākumiem, kuri pārklājas ar esošo darbinieku pienākumiem, un vienlaikus tika palielināti VAS administratīvie izdevumi 2011.gadam par 20 tūkst. Ls direktora palīga atlīdzības nodrošināšanai. Turklāt jaunizveidotajā amatā tika pārcelts iepriekšējais VAS direktors.

Gan Valsts kancelejai, gan VAS pagājušā gadā piešķirti papildu resursi no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, attiecīgi 65 tūkst. un 30 tūkst. Ls apmērā. Minētie līdzekļi piešķirti un izlietoti iepriekš paredzamiem un budžetā plānojamiem izdevumiem, kas neatbilst normatīvajā aktā noteiktajam, konstatējusi VK.

Tā, piemēram, piešķirtie līdzekļi izlietoti Ministru kabineta sēžu audioierakstu nodrošināšanai, lifta nomaiņai, datortehnikas un programmatūras iegādei, komunālo pakalpojumu apmaksai.

VK pēc revīzijas Kancelejai sniegusi piecus, bet ĀM kopā astoņus – ieteikumus.