AS VEF plāno renovēt īpašumus un rekonstruēt bijušās ražošanas telpas 

AS VEF neto apgrozījums pērn sasniedza 1,297 miljonus eiro, kas ir par 14% lielāks nekā iepriekšējā pārskata periodā, liecina kompānijas paziņojums Nasdaq Riga.

Žanete Hāka, 27.02.2017

Neskatoties uz neto apgrozījuma palielinājumu, pārskata periodā sabiedrības valde ir veikusi arī izdevumu optimizāciju, kā rezultātā, sabiedrība pabeidza gadu ar neauditēto peļņu 165 792 eiro apmērā.

Patlaban sabiedrība turpina sniegt pilnu savu pakalpojumu apjomu un gatavojas plānveidīgai savu īpašumu renovācijai, kas nepieciešama pēc vairāk nekā piecpadsmit gadu ilgas renovēto ēku ekspluatācijas.

Renovācijas darbi ir saskaņošanas stadijā un prasīs ievērojamus ieguldījumus, kurus sabiedrība gatavojas segt no saviem līdzekļiem.

Sabiedrība gatavojas arī bijušo ražošanas telpu rekonstrukcijai un pārprofilēšanai, lai veiksmīgi piesaistītu nomniekus. Arī šiem darbiem nepieciešamos līdzekļus sabiedrība plāno segt, pēc iespējas izmantojot savus līdzekļus un piesaistot bankas aizdevumu tikai nepieciešamības gadījumā.

Darbu plāna nākamajam pārskata periodam ir arī ceļu infrastruktūras un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, kas ir būtiski esošajiem Sabiedrības klientiem un jaunu klientu piesaistei.

Jaunākais izdevums