Finanses

Atbalsta Revertas portfeļu pārdošanu

Žanete Hāka, 14.06.2016

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Pievienot komentāru

Ministru kabinets (MK) otrdien izskatīja ziņojumu par AS Reverta pārdošanas stratēģijas turpmāko īstenošanu, informē VAS Privatizācijas aģentūra (PA).

Izvērtējot PA piesaistītā konsultanta KPMG Baltics SIA (KPMG) rīcības scenāriju analīzi, MK atbalstīja Reverta apakšportfeļu pārdošanas uzsākšanu, turpinot aktīvu izstrādi. Ziņojumā uzsvērts, ka restrukturizācijas plāna noslēguma posmā individuāla portfeļa pozīciju izstrāde kļūs mazāk efektīva. Līdz ar to konsultanta ieteikums bija, pakāpeniski sašaurinot Reverta darbību, atlikušo aktīvu pārdošanu veikt apakšportfeļos.

Eiropas Komisijas (EK) apstiprinātais Parex bankas restrukturizācijas plāns paredz, ka Revertas darbība tiek izbeigta 2017. gada beigās. Līdz noteiktā termiņa beigām Revertai jāpabeidz portfeļa izstrāde un jāveic uzņēmuma likvidācija. Tāpēc nepieciešama stratēģija, kas ļauj atgūt maksimālu līdzekļu apjomu no atlikušā portfeļa izstrādes ar iespējami zemākām izmaksām.

Reverta kredītportfeļa un nekustamo īpašumu portfeļa neto vērtība 2015. gada beigās bija 126 milj. eiro. Saskaņā ar KPMG un Reverta prognozēm, daļu no atlikušajiem portfeļa ieņēmumiem ir plānots atgūt izstrādes rezultātā 2016. gada laikā. Uz 2017. gada sākumu prognozētā atlikušā portfeļa daļas izstrāde kļūs finansiāli arvien neizdevīgāka, jo izmaksas Reverta izstrādes platformas uzturēšanai nebūs iespējams proporcionāli samazināt atbilstoši atlikušajai portfeļa vērtībai. Ziņojumā uzsvērts, ka apakšportfeļu pārdošanai nepieciešamais laiks ir 6 - 12 mēneši. Līdz ar to pārāk vēlu būs uzsākt apakšportfeļu pārdošanu 2017. gada sākumā. Jāatzīmē arī, ka pārāk mazs atlikušo aktīvu portfelis varētu nepiesaistīt starptautisku investoru interesi.

Atbilstoši KPMG rekomendācijai MK nolēma atbalstīt Reverta kredītportfeļa un nekustamā īpašuma apakšportfeļu pārdošanu, vienlaikus turpinot aktīvu izstrādi. Tas ļaus veikt nepieciešamos sagatavošanās pasākumus un sekmīgi realizēt pārdošanu pirms 2017. gada beigām, atgūstot pēc iespējas vairāk līdzekļu. Lai nezaudētu esošās iestrādes un maksimāli palielinātu ienākumus no uzsāktajiem izstrādes procesiem, kuri radīs ienākumus 2016. gadā, paralēli pārdošanas procesam tiks turpināta portfeļu pozīciju izstrāde līdz brīdim, kamēr tiek pārdots atlikušais portfelis. Novēlojot pārdošanas procesu, palielinātos risks, ka Reverta rīcībā paliktu nepārdodama portfeļa daļa un rastos nepieciešamība aktīvus pārdot piespiedu kārtā, lai ievērotu prasību pārtraukt darbību 2017. gada beigās.

Kopš Reverta nodalīšanas 2010. gada 1. augustā līdz 2015. gada 31. decembrim Reverta neto aktīvi ir samazinājušies par 980,6 milj. eiro jeb par 87%. 2015. gada 31. decembrī Reverta aktīvi kopā bija 144,0 milj. eiro bet saistības pret valsti veidoja 427,2 milj. eiro.

Kopumā laika posmā no 2010. gada 1. augusta līdz 2015. gada 31. decembrim Latvijas valsts ir atguvusi valsts atbalstu 610,8 milj. eiro apmērā, t.sk. ir atbrīvots no par labu Reverta saistību izpildei sniegtais valsts galvojums, jo 2011. gada maijā Reverta pilnībā norēķinājās ar banku sindikātu, atmaksājot saņemto aizdevumu 233,5 milj. eiro apmērā un norēķinoties par uzkrātajiem procentiem 10,7 milj. eiro apmērā, kopā 244,2 milj. eiro; ir atmaksāts valsts atbalsts 366,6 milj. eiro apmērā, ko veido atmaksātā valsts atbalsta pamatsumma 210,5 milj. eiro apmērā un procenti par sniegto valsts atbalstu 156,1 milj. eiro; Reverta darbības rezultātā valsts ir saņēmusi nodokļu un dažādu valsts nodevu maksājumos vairāk nekā 15 milj. eiro.