Atklāj karteļa vienošanos starp septiņiem autoservisiem

2009. gada 10. jūlijs plkst. 9:39

Konkurences padome konstatējusi aizliegtu vienošanos starp septiņiem Jelgavas autoservisiem, kas piedāvā riepu montāžas un remonta pakalpojumus.

Par to Db.lv informēja Konkurences padomes (KP) vecākā referente Sabiedriski attiecību jautājumos Inita Kabanova. Uzņēmumiem z/s AB Brūveru bleķi, SIA Automedonts, SIA Roto 4, SIA Auto fans, SIA Auto EJ, SIA DZ Automeistars un IK Dzintars Smikarsts piemērots naudas sods kopumā 8385 Ls apmērā.

Lietas izpētes gaitā KP secināja, ka minētie autoservisi ir veikuši saskaņotas darbības, kuru mērķis bija noteikt minimālo cenu riepu montāžas un remonta pakalpojumiem. Šāda minimālo cenu fiksēšana pēc savas būtības ir vērsta uz cenu konkurences mazināšanu, noteikta apjoma ienākumu garantēšanu, skaidrības radīšanu par konkurentu rīcību tirgū, citu tirgus dalībnieku komerciālās brīvības ierobežošanu un galu galā — konkurences deformēšanu.

Lietas ietvaros KP konstatēja, ka septiņi Jelgavas pilsētas un rajona autoservisi izmantojuši vienādas vai ļoti līdzīgas cenu lapas (5 komersantiem identiskas, 2 – vienādas būtiskākajās pozīcijās), kas turklāt stājušās spēkā vienlaicīgi. Šajās lapās sakrita ne vien norādītās cenas, bet arī norādītie pakalpojumi, to secība, grupēšana pa noteiktām pozīcijām un izkārtojums, interpunkcija un vizuālais noformējums. Savukārt cenu lapas, ko KP aptaujas rezultātā ieguva no citiem tirgus dalībniekiem, būtiski atšķīrās no lietā iesaistīto tirgus dalībnieku cenu lapām.

Lai sodītu par izdarīto pārkāpumu un atturētu lietā iesaistītos un citus tirgus dalībniekus no Konkurences likuma pārkāpumu izdarīšanas, KP lēma par naudas soda piemērošanu: ZS AB Brūveru bleķi piemērots naudas sods Ls 3893.8 apmērā, SIA Automedonts – Ls 1048.07 apmērā, SIA Roto 4 – Ls 500 apmērā, SIA Auto fans – 1869,26 apmērā, SIA Auto EJ – Ls 500 apmērā un SIA DZ Automeistars un IK Dzintars Smikarsts, kas atzīti par vienu tirgus dalībnieku, solidāri – Ls 574.18 apmērā. Naudas sods tika noteikts procentos no komersantu pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, ņemot vērā pārkāpuma ilgumu un smagumu, pārkāpuma radītās vai iespējamās sekas un katra iesaistītā tirgus dalībnieka lomu tajā, kā arī apgrozījuma konkrētajā tirgū lielumu.