Atklās 31 miljonu eiro vērtu zinātnes projektu 

20. februārī tiks atklāts apjomīgs projekts zinātnes jomā – CAMART2. Septiņus gadus ilgstošā projekta finanšu apjoms pārsniedz 31 miljonu eiro un līdz ar tā norisi paredzēts ievērojami sekmēt Latvijas zinātnieku līdzdarbību starptautiskajā pētniecības un inovācijas tirgū.

Lelde Petrāne, 14.2.2017

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta (LU CFI) veidotais projekts Moderno materiālu pētījumu un tehnoloģiju pārneses centrs – CAMART2 sagatavots Eiropas Komisijas pētniecības un inovācijas pamatprogrammas Apvārsnis 2020 ietvaros ar mērķi pārveidot LU CFI esošo ekselences centru materiālzinātnēs augstākā kvalitātē, kurā tiks attīstīta efektīva moderno materiālu un tehnoloģiju pārveide komerciālos un sabiedriskā labuma produktos un pakalpojumos. Projekts norisinās sadarbībā ar Zviedrijas partneriem KTH Royal Institute of Technology un Acreo Swedish ICT, kas ir pasaules līmeņa eksperti inovācijā un tehnoloģiju pārneses jomā.

Kopīgā darbā ar Zviedrijas kolēģiem iecerēts attīstīt LU CFI ekselences centru par Latvijas un Baltijas jūras reģiona nozīmes materiālzinātnes centru ar augstu komercializācijas kapacitāti un spēju efektīvi darboties starptautiskajā pētniecības un inovācijas tirgū. Projekts sekmēs plašākas inovācijas un tehnoloģiju pārneses ekosistēmas izveidi moderno materiālu pētniecībā un šo materiālu pielietošanas jomā inovatīvos produktos, kā arī ļaus izveidot jaunus augsto tehnoloģiju un augstas pievienotās vērtības ražošanas uzņēmumus.

Svinīgajā projekta atklāšanā savu dalību apstiprinājuši izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, Eiropas Komisijas pētniecības un inovācijas departamenta ģenerāldirektors Robert – Jan Smits, Ekonomikas ministrijas un Eiropas Komisijas Latvijā pārstāvji, kā arī citi projektā iesaistītie.