Atpirks zemi posma Rīgas apvedceļš – Koknese rekonstrukcijai

2009. gada 17. septembris plkst. 11:32

Īstenojot valsts autoceļa posma Rīgas apvedceļš – Koknese rekonstrukcijas projektu, nepieciešams no zemes īpašniekiem atpirkt sešpadsmit zemes vienības Kokneses pagastā.

Nekustamo īpašumu iegādi Kokneses pagastā paredz Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais Ministru kabineta (MK) rīkojuma projekts «Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīgas apvedceļš – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai,» informē Satiksmes ministrija.
Īpašumi tiek atpirkti, lai pilnā apjomā varētu uzsākt būvdarbus 15 km garā ceļa posmā līdz Koknesei. Bez jau minētajiem 16 zemes gabaliem būs jāatpērk vēl 10 zemes vienības, par ko jau tagad tiek gatavoti MK rīkojumu projekti.

SM zemes vienību iegādei paredzējusi gandrīz 110 tūkstošus latu. Izdevumi, kas saistīti ar attiecīgo zemes vienību pirkšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā, tiks segti no valsts budžeta programmas Kohēzijas fonda finansētie projekti 2007. – 2013.gada plānošanas periodam apakšprogrammas.
MK rīkojuma projekts vēl ir jāapstiprina valdībā.