Autoceļa Ludza - Terehova būvei piešķir papildu 4,6 miljonus 

Autoceļa E22 posma Ludza – Terehova posma būvei paredzēts piešķirt papildu finansējumu 4,64 miljonu latu apmērā, nolemts pirmdien Ministru kabineta (MK) ārkārtas sēdē.

Gunta Kursiša, 27.05.2013

Sadārdzinājums Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētajā projektā radies pieaugošo būvniecības izmaksu dēļ – cenas galvenokārt augušas naftas produktiem un citiem izejmateriāliem, informē Satiksmes ministrijas (SM) pārstāvji.

Kopējais pieejamais KF un valsts budžeta līdzfinansējuma apmērs projekta attiecināmajām izmaksām ir 71,47 milj. eiro jeb 50,22 miljoni Ls.

KF projekta iesnieguma grozījumi par papildus nepieciešamo finansējuma piešķiršanu tika iesniegti Eiropas Komisijai, taču tā neatbalstīja iesniegtos projekta grozījumu priekšlikumus par projekta finansējuma palielināšanu, vienlaikus nepalielinot projekta ietvaros sasniedzamos rādītājus, tādēļ papildus radušās izmaksas 4,64 milj. Ls apmērā jāfinansē no valsts budžeta. Lai risinātu situāciju, SM rosināja vienlaikus ar projekta īstenošanas pabeigšanai nepieciešamo finansējuma apjomu - 4,64 milj. Ls - samazināt aktivitātes «TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi» virssaistības, un minēto finansējumu 4,64 milj. Ls apmērā novirzīt projekta «Autoceļa E22 posma Ludza - Terehova būvniecība» neattiecināmo izdevumu segšanai.

Ceļa posma būvniecība tika uzsākta 2007. gadā. 2008. gadā tika pabeigta posma Nirza - Ploski (147,10-156,84 km) būvniecība, savukārt 2012. gadā tika pabeigta posma Ploski-Terehova (156,84-162,00 km) rekonstrukcija, paredzot arī papildu joslu automašīnu stāvēšanai pirms Krievijas Republikas robežas šķērsošanas.

2009. gadā tika noslēgts līgums un uzsākti būvdarbi arī posmam Ludza - Nirza (129,30-147,10 km). Saskaņā ar noslēgto līgumu būvdarbus minētajā posmā bija plānots pabeigt 2011. gada rudenī. Būvuzņēmējs nespēja izpildīt uzņemtās līgumsaistības ar ekonomiskās situācijas pasliktināšanās laikā nolīgtām cenām, līdz ar to līgums vienpusēji 2012. gada janvārī tika izbeigts.

Jaunākais izdevums