Autopārvadātājiem draudot kolektīvā atlaišana

2007. gada 20. marts plkst. 11:58
Autori:
Dalies ar šo rakstu

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrība LAKRS, kas pārstāv Latvijas pasažieru autopārvadātāju uzņēmumu darbinieku intereses, pauž nopietnu satraukumu sakarā ar to, ka daudzi no 12 tūkstošiem autopārvadājumu nozarē strādājošo ir apdraudēti un var zaudēt darbu no š.g. 1.maija, kad beidzas Latvijas pasažieru autopārvadājumu jomā strādājošo uzņēmumu darbības atļauju termiņš, uzņēmumi zaudē tiesības turpināt darbību un būs spiesti atlaist darbiniekus.

Kā informē Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības LAKRS priekšsēdētājs Juris Kalniņš, šāda situācija radusies, jo Satiksmes ministrija nav savlaicīgi iesniegusi un virzījusi pieņemšanai Ministru Kabinetā grozījumus MK noteikumos Nr. 84 Pasažieru regulāro autopārvadājumu iekšzemes maršrutu atklāšanas, grozīšanas, slēgšanas un atļauju izsniegšanas kārtība, uz kā pamata pasažieru autopārvadātāji saņem atļaujas pārvadājumu veikšanai un ir tiesīgi izbraukt reisos.

"Tas faktiski nozīmē, ka 1.maijā reisos var neizbraukt neviens starppilsētu un vietējās nozīmes satiksmes autobuss, jo pretējā gadījumā tas tiktu darīts bez pārvadājumu atļaujas. Sekas tam ir bez komentāriem – Latvijas iedzīvotāji nesaņems transporta pakalpojumus un tūkstošiem nozarē strādājošo paliks bez darba, jo darba devēji saskaņā ar Darba likumu jau uzsākuši kolektīvās atlaišanas procedūru," uzsver J.Kalniņš.

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja vietniece Māra Druka-Jaunzeme paskaidro, ka šobrīd spēkā esošie MK noteikumi Nr. 84 nosaka to, ka Latvijas pasažieru pārvadātājiem izsniegtās licences kartītes un speciālās atļaujas ir derīgas līdz š.g.1.maijam. Lai likumā noteiktajā kartībā tās pagarinātu, Satiksmes ministrijai 60 dienas pirms noteiktā termiņa beigām bija jāveic grozījumi attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos. Pretējā gadījumā darba devēji, saskaņā ar Darba likuma 106.pantu, ir spiesti brīdināt darbiniekus un uzsākt kolektīvās atlaišanas procedūru, jo nav tiesīgi veikt pārvadājumus pēc 1.maija.

Ņemot vērā radušos situāciju, Latvijas pasažieru autopārvadātāju uzņēmumu vadītāji kā darba devēji ir griezušies Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrībā LAKRS, lai informētu, ka saskaņā ar LR Darba likumu, jau spiesti uzsākt darbinieku kolektīvās atlaišanas procedūru. Lai apturētu to, Satiksmes ministrijai steidzamības kārtā jāveic grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 84.

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrība aicinājusi Latvijas valsts vadītāju un valdību izvērtēt situācijas nopietnību sabiedriskā transporta pārvadājumu jomā un nepieļaut jaunu sociālo spriedzi sabiedrībā, ko izraisītu situācija, ka tūkstošiem šajā nozarē strādājošo tiek pakļauti riskam zaudēt darbu no š .g. 1.maija.

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrība LAKRS ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības dalīborganizācija, tā apvieno 15 tūkstošus biedru un ir trešā lielākā arodbiedrība.

Dalies ar šo rakstu