Autotransporta inspekcijas funkcijas nodos Valsts policijai

Autors: Žanete Hāka
2010. gada 30. novembris plkst. 18:55

Lai mazinātu administratīvo slogu, kontrolējošo institūciju skaitu un optimizētu resursus, Ministru kabinetā atbalstīts priekšlikums par Autotransporta inspekcijas funkciju nodošanu Valsts policijai, informēja Satiksmes ministrijas pārstāvji.

Līdz ar funkciju nodošanu Valsts policijas kompetencē plānots likvidēt Satiksmes ministrijas padotībā esošo Autotransporta inspekciju un tai paredzēto finansējumu 400 tūkstošu latu apmērā pārcelt uz Iekšlietu ministrijas budžetu.

Nododot pārvadātājus kontrolējošās funkcijas Valsts policijai, kopumā uzlabosies autopārvadātāju pārbaudes, jo policija vienlaikus varēs veikt pārraudzību gan par vispārīgajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē, gan par specifiskākiem autopārvadājumu jomā.

Autopārvadājumu kontroles apjomus varēs būtiski palielināt, piesaistot esošos Valsts policijas darbiniekus, tā rezultātā tiks nodrošināta vienlīdzīga konkurence Latvijas un ārvalstu autopārvadātājiem, jo ārzemēs mūsu autopārvadātājus kontrolē daudz lielākā apjomā, nekā šobrīd var nodrošināt mūsu kompetentās iestādes.

Nododot funkcijas, tiks vienveidīgi piemērotas normatīvo aktu prasības, unificēti piemērotie sodi, samazināsies administratīvais slogs. Samazināsies arī kontrolējošo valsts institūciju skaits.