Baltijas valstis sāk Rail Baltica projekta izpēti

Autors: Guna Gleizde
2010. gada 09. aprīlis plkst. 13:39

Latvija, Lietuva un Igaunija uzsākusās izpēti par Rail Baltica projektu, lai noskaidrotu, vai ir iespējams izbūvēt jauna 1435 mm platuma Eiropas standarta dzelzceļa līniju.

Kā informē Satiksmes ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja lze Eida, izpētes gaitā tiks noskaidrotas arī projekta izmaksas un ieguvumi.

Pamatojoties uz izpētes rezultātiem, Latvijai, Lietuvai un Igaunijai būs jāpieņem lēmums, kad jauno, ES standartiem atbilstošo, dzelzceļa līniju varēs izveidot.

Līgums par tehniski-ekonomiskā pamatojuma izstrādi noslēgts ar atklātā konkursa uzvarētāju Lielbritānijas uzņēmumu Aecom Ltd. Tas jānoslēdz 2011.gada sākumā.

Rail Baltica izpēti uzraudzīs starptautiska projekta vadības komiteja, kurā darbojas trīs iesaistīto valstu atbildīgo iestāžu pārstāvji. Šā gada 6.aprīlī Rīgā notika projekta uzsākšanas sanāksme, lai vienotos ar Aecom komandu par izpētes darba organizāciju.

Katrā valstī ir ieceltas atbildīgās amatpersonas, kuras projekta izpēti koordinēs nacionālajā līmenī. Latvijā ir izveidota nacionālā projekta vadības grupa, kurā ir Satiksmes ministrijas, VAS Latvijas dzelzceļš un Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbinieki, kā eksperti tiks piesaistīti arī citu institūciju un NVO pārstāvji.

Rail Baltica projekta izpēte ir iekļauta TEN-T 2007. – 2013. gada perioda programmā, ko apstiprinājusi Eiropas Komisija, piešķirot pētījuma veikšanai līdzfinansējumu 50% apmērā. Projekta nacionālo līdzfinansējumu 50% apmērā nodrošina katras valsts no budžeta līdzekļiem. Izpētes kopējās izmaksas ir 396 tūkstoši eiro (280,4 tūkstoši latu).

2009. gada nogalē izsludinātajā atklātajā konkursā piedalījās desmit pretendenti no Spānijas, Lielbritānijas, Somijas, Francijas, Vācijas un arī no Latvijas. Iepirkumā uzvarējušais uzņēmums Aecom ir globāls profesionālu tehnisko un vadības pakalpojumu sniedzējs tādās jomās kā transportēšana, aprīkošana, apkārtējā vide un enerģētika. Kompānijā darbojas vairāk kā 45 tūkstoši darbinieku un tā apkalpo klientus vairāk kā 100 pasaules valstīs, tai skaitā trīs Baltijas valstīs.