Banknote īpašnieks saņēmis patērētāju kreditēšanas pakalpojumu licenci ar nosacījumiem

2016. gada 24. oktobris plkst. 11:37
Autors: Žanete Hāka
Sadaļa: Finanses
Dalies ar šo rakstu

SIA ExpressCredit, kas darbojas ar zīmolu Banknote, saņēmis speciālu atļauju (licence) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai uz nenoteiktu laiku, taču ar diviem nosacījumiem, informē Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

Pirmais nosacījums attiecināms uz kolektīvās finansēšanas platformu mintos.com. Jau 2015.gadā, vērtējot  sabiedrības un platformas darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, PTAC vairākkārt uzsvēra, ka prasījumu cesijas institūta izmantošana patērētāju kreditēšanas pakalpojumu nozarē ir iespējama tikai esoša normatīvo aktu regulējuma ietvaros. PTAC ieskatā sabiedrības apgalvojumi, ka prasījumu cesija nav aizliegta un ka Latvijā cesionāru loks, kam var tikt cedēti no patērētāju kreditēšanas līguma izrietošie prasījumi, nav ierobežots, tāpēc sabiedrības ieviestais kolektīvās finansēšanas modelis ir atbilstošs Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, ir nepamatoti.

Vadoties no lietas apstākļiem un pašreizējā normatīvo aktu regulējuma, PTAC konstatēja, ka sabiedrības un AS Mintos Marketplace īstenotajā komercdarbībā būtiskākais ir nevis prasījumu cesijas izmantošanas tiesiskums, bet gan investoru kā jauno kreditoru piesaiste, kas šobrīd ir ierobežota ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 8.panta (11) daļu.

Savukārt otrs nosacījums lēmumā saistīts ar PTAL 2015.gada 28.maija grozījumu PTAL ievērošanu.
Tādejādi PTAC uzskatīja, ka lēmums par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu izdodams atbilstoši Administratīvā procesa likumam ar ierobežojošiem nosacījumiem:

Viens no tiem ir - sabiedrība nekavējoties pārtrauc cedēt prasījumus, kas izriet no ar patērētājiem noslēgtajiem kreditēšanas līgumiem, savstarpējo aizdevumu platformā mintos.com vai citās tāda paša satura platformās.
 
Līdz 2016.gada 30.oktobrim sabiedrībai novērš PTAC ierosinātājā lietā konstatētos PTAL pārkāpumus, izpildot sabiedrības vēstulē izteiktās labprātīgās darbības, ieviešot izmaiņas sabiedrības piemērotajās komisijas maksās par patērētāju kreditēšanas līgumu pagarināšanu, nosakot, ka kredīta kopējās izmaksas patērētājam kopā ar komisiju par kredīta atmaksas termiņa pagarināšanu saistībā ar līgumu klientam nepārsniegs 0,25% dienā par visu līguma darbības laiku, ja līguma darbības termiņš ar kredīta atmaksas pagarināšanu pārsniedz 30 dienas.
 

Dalies ar šo rakstu