Quantcast
Eksperti

Banku loma ekonomikas stabilizācijā

Anna Mišņeva, ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērināta advokāte, 09.04.2020

Jaunākais izdevums

Kad 2019. gada nogalē parādījās informācija par Covid-19 izplatību Ķīnā, bija grūti iedomāties, ka pēc nepilniem četriem mēnešiem šis vīruss ietekmēs mūsu dzīvi.

Tā draudi likās ļoti tāli un nereāli. Nu jau Covid-19 plosās arī mūsu reģionā, parādot, cik trausla patiesībā ir pasaules ekonomika un mūsu ierastā dzīve. Uzņēmumi, kam ir sadarbības partneri Ķīnā, sajutuši šo krīzi ātrāk, bet tagad tā radījusi apvērsumu teju ikviena Latvijas uzņēmuma darbībā un iedzīvotāja ikdienā.

Lai samazinātu krīzes sekas, valsts piedāvā plašu finansiālā atbalsta programmu grūtībās nonākušajiem. Par valsts atbalsta programmām daudz stāstīts medijos. Taču cita informācija, kas pēdējās dienās nākusi no finanšu pakalpojumu uzraugu puses, nav guvusi tik plašu rezonansi, jo ir saprotama un domāta šauram profesionāļu lokam. Vēstījums no Eiropas un Latvijas banku un finanšu iestāžu uzraugiem ir pietiekami skaidrs - bankām ir jāatbalsta ekonomikas līdztekus valsts sniegtajam atbalstam ārkārtējā situācijā. Pateicoties 2008. gada finanšu krīzei, kapitāla pietiekamības un likviditātes novēršanas ziņā bankas šobrīd ir daudz stabilākas, kas ļaus tām kļūt par daļu no Covid-19 risinājuma, sniedzot atbalstu gan krīzes, gan sagaidāmās recesijas laikā.

Pirmkārt, tiek uzsvērta īpaša banku loma finanšu pakalpojumus sniegšanā. Neskatoties uz karantīnu, bankām ir jānodrošina banku pamatpakalpojumi un jāturpina kreditēt reālo ekonomiku. Lai nodrošinātu iespējamo zaudējumu amortizēšanu un turpinātu kreditēšanu, tiek prasīts, lai bankas atturētos no dividenžu izmaksas akcionāriem, paturot kapitālu klientu atbalstam. Mūsu rīcībā nav informācijas par Latvijā esošo kredītiestāžu izšķiršanos par dividendēm. Domājams, ka bankām ir mazas iespējas iebilst. Apvienotajā Karalistē, piemēram, sekojot banku uzrauga uzstājīgai rekomendācijai, lielākās Apvienotās Karalistes bankas (HSBC, Barclays, RBC, Santander) ļoti īsā laikā paziņojušas par saviem lēmumiem apturēt dividenžu izmaksu līdz 2020. gada beigām un atcelt maksājumus par 2019. gada dividendēm. Apvienotās Karalistes regulators uzstājīgi sagaida, ka bankas nemaksās arī prēmijas savai augstākajai vadībai. Faktiski bankas akcionāri pastarpināti tiek iesaistīti Covid-19 krīzes risinājumā un ir spiesti uzņemties daļu no krīzes sekām uz sevis, kas ilgtermiņā var atbaidīt potenciālus ieguldītājus no ieguldījumiem banku sektorā.

Otra svarīga joma, ko akcentē banku regulators, ir atbalsts grūtībās nonākušajiem aizņēmējiem. Apzinoties krīzes ietekmi uz esošajiem aizņēmējiem, bankas tiek aicinātas būt sociāli atbildīgām un meklēt risinājumus, lai nepieļautu masveida saistību neizpildes gaidījumus un nodrošinātu ilgtspējīgu risinājumu kredīta atmaksai. Covid-19 kredītbrīvdienu ietvaros, bankas var atlikt pamatsummas vai procentu maksājumus uz laiku no 3 līdz 12 mēnešiem saskaņā ar katras bankas kredītpolitiku. Komisijas maksa par kredītbrīvdienām nevar tikt prasīta.

Kredīta maksājumu atlikšana un kredīta pārstrukturizācija bankām nav nekas jauns. Pašreizējais bankas regulējums liek kredītiestādēm uzmanīgi sekot aizdevuma saistību izpildei un individuāli rast risinājumus, pārstrukturējot maksājumus tā, lai maksimāli atgūtu izsniegtos naudas līdzekļus. Iestājoties zināmiem nosacījumiem, bankai ir jāpārkvalificē kredīts kā peļņu nenesošs un jāizveido papildu uzkrājumi.

Īsā laikā banku regulatori ir snieguši viedokli par Covid-19 krīzes ietekmi un izstrādājuši vadlīnijas, kas palīdzēs bankām būt pretimnākošām pret aizņēmējiem un vienlaicīgi pildīt stingrās uzraudzības prasības. Ir apsolīta elastīga pieeja uzraudzības prasību piemērošanā un atvieglojumi (atlikti atskaišu iesniegšanas termiņi un tamlīdzīgi).

Banku regulatori vērtē situāciju kā ārkārtēju īstermiņa ekonomisko šoku ar vidēja termiņa un ilgtermiņa sekām. Finansiālas grūtības ir saistītas ar ārkārtas situācijas apstākļiem, kas radušies no aizņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādejādi šādu kredītbrīvdienu piešķiršana nav uzskatāma par kredīta pārstrukturizāciju, kas varētu nozīmēt aizdevuma pārkvalificēšanu uz zaudējumus nesošu un, pie zināmiem nosacījumiem, papildu uzkrājumu veidošanu, it īpaši, ja finansiālas grūtības ir sagaidāmas tikai īstermiņā un kredīts ir ar garu atmaksas termiņu.

Piešķirot atvieglojumus atlikto pamatsummas vai procentu maksājumu veidā Covid-19 risinājuma ietvaros, nav jāvērtē aizņēmēja kredītspēja. Tomēr bankām jāturpina kredītriska mērīšana un atbilstoši savu aktīvu kvalitātei jāveido uzkrājumi paredzamajiem zaudējumiem saskaņā ar esošajām prasībām. Tas ļaus pašai bankai un regulatoram gūt patiesu priekšstatu par faktisko situāciju bankā, aktīvu kvalitāti, kapitāla pietiekamību un Covid-19 krīzes ietekmi uz pašu banku.

Latvijas banku kredītbrīvdienas ir finanšu uzraudzības iestādes ierosinātā banku nozares iniciatīva. Citās Eiropas valstīs kredītbrīvdienas var būt noteiktas arī ar likumu. Kā piemēru var minēt Slovēniju, kas likumā noteikusi kritērijus un klientu loku, kuriem bankai ir jāpiešķir kredītbrīvdienas. Noteiktā likuma pieņemšana, protams, būtu vēlamāka aizņēmējiem un samazinātu banku atteikumu skaitu (presē ir minēts, ka šādu gadījumu nav maz). Piemēram, Slovēnija savā likumā ir paredzējusi bargas sankcijas kredītiestādēm, kas pretēji likumam atsaka kredītbrīvdienas. Naudassodi, tiesa gan, ir paredzēti arī negodīgiem aizņēmējiem, kas sniedz bankai nepatiesu informāciju. Latvijā šāds likumprojekts ir tikai apspriedes stadijā. Šobrīd nav skaidrs, vai tas gūs vajadzīgo atbalstu, tai skaitā banku sektorā. Tāpēc turpināsim sekot notikumu attīstības gaitai.

Kā ar citiem kreditoriem, kas nav bankas?

Šobrīd nav manīta informācija par kādu saskaņotu sociāli atbildīgu rīcību no nebanku kreditētāju puses. Izņemot Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas paziņojumu par savu asociācijas biedrību apņemšanos, īstenot papildu atbalsta pasākumus grūtības nonākušajiem klientiem. Tiesa, šādi atbalsta pasākumi ir fragmentāri un attiecas tikai uz šauru aizņēmēju grupu - tiem, kam ir saistības pret vairāk nekā vienu aizdēvēju. Ja iepriekš asociācija piedāvāja apvienot šos aizdevumus un izveidot atmaksas grafiku uz trīs gadiem, tad šobrīd to varēs izdarīt līdz pieciem gadiem, un saistību summa tiek nofiksēta iesnieguma iesniegšanas brīdī. Attiecībā uz individuāliem kredītiem risinājumi būs jāmeklē kopā ar katru konkrēto aizdevēju.

Paredzams, ka PTAC savas kompetences ietvaros turpinās patērētāju interešu aizsardzību arī Covid-19 izraisītas ekonomiskās lejupslīdes apstākļos.

Ir jāpiemin, ka 5. aprīlī spēkā stājusies likuma norma, kas ierobežo nokavējuma procentus (grozījumi likumā "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību") un, kas attiecas arī uz nebanku kreditētāju izsniegtiem kredītiem. Proti, laikposmā no 2020. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada 1. septembrim nokavējuma procenti nedrīkst pārsniegt likumiskos procentus, kas ir 6% gadā. Ierobežojums nav piemērojams lietojuma procentiem, līgumsodiem vai zaudējumu apmēram. Valsts sagaida, ka šī norma mazinās krīzes negatīvās sekas personām, kuras kavē maksājumus, un vienlaicīgi tā ir samērota arī ar kreditoru interesēm, kas rezultātā ļaus pusēm atrisināt strīdu ārpus tiesas, mazinot slogu uz tiesām, kuras tagad būs noslogotas ar force majeure, piedziņas un maksātnespējas lietām.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

Nasdaq Baltijas sertificētajiem konsultantiem pievienojas Ellex Kļaviņš

Zane Atlāce - Bistere, 08.01.2020

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Zvērinātu advokātu birojs "Ellex Kļaviņš" kļuvis par Sertificēto konsultantu Nasdaq First North tirgū Latvijā, informē Nasdaq.

Sertificētā konsultanta statusa iegūšana ļauj "Ellex Kļaviņš" konsultēt uzņēmumus Latvijā, kuri vēlas uzsākt tirdzniecību Nasdaq Baltijas alternatīvajā tirgū First North. Sertificētā konsultanta uzdevums ir sniegt atbalstu uzņēmumam sagatavošanās procesā, kā arī pēc tā iekļaušanas First North tirgū.

"Esam patiesi gandarīti par jauniegūto First North Sertificētā konsultanta statusu. Tas ir likumsakarīgs solis gan visa mūsu biroja, gan banku darbības un finanšu prakses ietvaros. Vienmēr tiecamies uz augstākās kvalitātes standartiem un esam gatavi sniegt papildu pievienoto vērtību mūsu klientiem," komentē Ellex Kļaviņš asociētais partneris Valters Diure.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Latvijas finanšu tirgus reformas vērtējamas pozitīvi, tomēr saglabājas satraukums un ir daudz ar banku klientu novērtēšanas procesu saistītu neskaidrību, diskusijā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšsēdētāju Santu Purgaili atzina ārvalstu investori un uzņēmēji.

Diskusijas vadītājs, zvērinātu advokātu biroja "Ellex Kļaviņš" asociētais partneris Andris Lazdiņš uzsvēra, ka Latvijas finanšu nozares kapitālais remonts, ņemot vērā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanu un cīņu pret terorismu un ieroču izplatīšanas finansēšanu, ir bijusi Latvijas valdības galvenā prioritāte 2019. gadā. Latvija ir pielikusi ievērojamas pūles, lai progresētu ceļā uz starptautisko standartu ievērošanu un novērstu nepilnības, uz kurām norādījuši ārvalstu sadarbības partneri, piemēram, "Moneyval".

Vairāki diskusijas dalībnieki norādīja uz ļoti ilgu banku klientu izvērtēšanas procesu. Piemēram, Latvijā strādājošam ārvalstniekam nav iespējams īsā laikā atvērt kontu, tas aizņem vairākus mēnešus. Sarežģīti Latvijā uzsākt darbību un atvērt bankas kontu ir uzņēmumiem, kuriem ir partneri ārpus Eiropas Savienības. Šī iemesla dēļ kompānijas mēdz izvēlēties Igauniju.

Komentāri

Pievienot komentāru
Viedokļi

Starptautiskās darba tiesības: piemērošana un praktiski ieteikumi

DB, 11.05.2020

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

"Dienas Bizness" paplašina sadarbību ar ZAB "Ellex Kļaviņš", kas kļūst par rokasgrāmatas "Darba likuma komentāri" līdzautoriem.

Līdz šim ZAB "Ellex Kļaviņš" ir veidojis "Personāla vadības rokasgrāmatas" nodaļu par personālvadības juridiskajiem aspektiem.

Saistībā ar "Darba likuma komentāriem" sadarbība tiek sākta par starptautisko darba tiesību jautājumiem.

"Starptautisko darba tiesību jautājumi mūsdienās iegūst arvien lielāku nozīmi. Tāpēc komentāros par Darba likuma 12. un 13. pantu tiek skaidrotas ne tikai šīs tiesību normas, bet arī to vieta citu normatīvo tiesību aktu, kuri regulē starptautisko darba tiesību jautājumus, hierarhijā," aktualitāti skaidro zvērināta advokāta palīgs Ints Skaldis.

Vēršot uzmanību būtiskākajam saistībā ar Darba likuma 12. un 13. pantu, autori norāda:

Komentāri

Pievienot komentāru
Tehnoloģijas

Džons Tallijs ievēlēts Amerikas Tirdzniecības palātas valdē

Lelde Petrāne, 13.07.2020

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

SIA "Mikrotīkls" līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs Džons Martins Tallijs uzsācis darbu Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā (ATPL) valdē, aizstājot "Radisson Blu Elizabete" un "Radisson Blu Rīdzene" viesnīcu vadītāju Džordžu Miu.

Dž. M. Tallijs amatā stājas nekavējoties un to ieņems līdz 2022.gada martam.

Dž. Miu, beidzoties saviem darba amata pienākumiem Latvijā, atstāja darbu valdē.

Dž. M. Tallijs ir strādājis Latvijas IT nozarē kopš deviņdesmito gadu vidus. Viņš ir SIA "Latnet Serviss" līdzdibinātājs, kas bija viens no interneta pamatlicējiem Latvijā. Šobrīd Dž. M. Tallijs ir datortīklu aprīkojumu ražotāja SIA "Mikrotīkls" valdes priekšsēdētājs.

Mikrotīkla devums vēža pacientiem - apliecinājums cilvēcīgumam 

Bioinformātika, mākslīgais intelekts un BIO bankas, datu krātuves mainīs cilvēku uztveri par...

"Es vēlos veicināt sadarbību starp gēnu un bioinformātikas pētniekiem un ASV tehnoloģiju uzņēmumiem, lai sekmētu veselības aprūpes un precīzijas medicīnas attīstību Latvijā, īpaši bērnu ļaundabīgo audzēju ārstēšanas jomā. Latvijas izglītības sistēma un izcili sasniegumi matemātikā un ģenētikā liecina par daudzsološām nākotnes iespējām," pauž Dž. M. Tallijs.

AmCham valdes priekšsēdētāja un prezidente Zinta Jansone akcentē: "Viņa pieredze un zināšanas tehnoloģiju, zinātnes un veselības aprūpes jomās ir liels ieguvums ATPL."

ATPL valdē turpina darbu valdes priekšsēdētāja un "Ellex Klavins" nodokļu konsultante Zinta Jansone, "Nasdaq Riga" valdes locekle Liene Dubava, "Encompass Digital Media Latvija" vadītājs Roberts Melbārdis, individuālais biedrs Pauls Miklašēvičs, Rīgas Juridiskās augstskolas direktore Ieva Rācenāja, "Microsoft" vadītāja Baltijā Renāte Strazdiņa, "Novartis Baltics" sabiedrisko attiecību un pacientu vadītāja Dita Sīle un ATPL izpilddirektore Līga Smildziņa-Bērtulsone.

Komentāri

Pievienot komentāru

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Baltijas nekustamo īpašumu tirgū ienākusi jauna nekustamo īpašumu kompānija VIG FUND a.s., Vienna Insurance Group (VIG), kas decembra nogalē iegādājusies daļu no Baltic RE Group īpašumiem - trīs biroju ēkas Rīgā.

VIG FUND īpašumā nonākušas trīs ēkas - Kaļķu ielā 12 un 15, kā arī Brīvības bulvārī 21. Pārdevēja intereses darījuma pārrunās pārstāvēja Colliers Baltics investīciju komanda, bet juridisko palīdzību pircējam sniedza Ellex Klavins, pārdevējam - Ecovis Convents.

"Baltijas RE Group īstenotā portfeļa pārveidošana liecina par to, ka vēsturiskas ēkas var veiksmīgi komercializēt, radot vērtību to īpašniekiem un izraisot profesionālu investoru interesi. Priecājamies par jaunā investora - VIG FUND - ienākšanu Baltijas nekustamo īpašumu tirgū, turklāt ar tik vērienīgu darījumu," komentē Anžela Kolesņikova, Colliers Baltics investīciju departamenta vadītāja.

Komentāri

Pievienot komentāru