Būs jāmaksā kompensācija pasažierim par autobusu kavēšanos

2009. gada 24. aprīlis plkst. 10:27

Eiropas Parlaments pieņēmis pirmā lasījuma likumprojektu, kas noteiks kompensācijas apjomus autobusu un kuģu kavēšanās un reisu atcelšanas gadījumā.

Saskaņā ar grozīto priekšlikumu autobusa pasažieriem būs jāpiedāvā alternatīvs transports, ja reiss atcelts vai izbraukšana kavējas vairāk par divām stundām. Ja pasažieris alternatīvu noraidīs, tas varēs saņemt biļetes kompensāciju pilnā apmērā. Ja netiek piedāvāta cita transporta iespēja, biļetes cena jāatmaksā 150% apmērā.

Ja autobusa reisa pienākšana galapunktā par vairāk nekā divām stundām un kavēšanos izraisījusi šofera nolaidība vai tehniska kļūda,  pasažieris ir tiesīgs uz 50 % kompensāciju.  Prasības par kompensācijām neattiecas uz gadījumiem, kad reiss kavējas nenovēršamu ar kompānijas darbību nesaistītu iemeslu dēļ, piemēram, dabas apstākļi, pasažiera vaina.

Ja traucēta ūdens transporta plūsma, operatoriem jāsniedz pasažieriem informācija un   jāizmaksā kompensācijas pēc šādiem principiem: 25 % no biļetes cenas par vienas līdz divu stundu kavēšanos, pienākot galapunktā,  50 % — no biļetes cenas par divu vai vairāk stundu kavēšanos, pienākot galapunktā, 100 % — ja operators nenodrošina citu atbilstošu transportu vai informāciju par alternatīvu ceļu.
 
Ja pasažieris autobusa avārijā ievainots vai gājis bojā, autopārvadājumu operatoram 15 dienu laikā jāsamaksā iepriekšēja kompensācija,  kas ir proporcionāla kaitējumam; nāves gadījumā minimums ir 21 000 eiro. Eiropas Parlaments pieņēma grozījumu, kas paredz, ka  kompensācija nav jāmaksā, ja pārvadātājs no nelaimes gadījuma nebūtu varējis izvairīties.
  
Personām ar kustību traucējumiem nedrīkstēs atteikt piekļuvi transportam, izņemot gadījumus, kad tas apdraud viņu drošību. Ostās cilvēkiem ar invaliditāti būs jānodrošina palīdzība, tomēr, lai to saņemtu, operatori būs jāinformē rezervācijas laikā vai vismaz 48 stundas pirms ceļojuma.  
 
Jaunie noteikumi neattieksies uz pilsētu, piepilsētu un citiem vietēja mēroga reisiem, tomēr tiem būs jāizvirza prasības dalībvalstu līmenī.

Grozījumi tālāk tiks iesniegti izskatīšanai dalībvalstu ministriem ES Padomē, ar kuru Parlaments par likumprojektiem lemj ar līdzvērtīgām tiesībām.