Būs labāki nosacījumi tranzītam caur Baltkrieviju

2006. gada 20. novembris plkst. 14:45

Šī gada 17. novembrī, tikšanās laikā Medininku (Medininkų) robežkontroles punktā uz Lietuvas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežas Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas muitas dienestu vadītāji parakstīja trīspusēju darba tikšanās protokolu, kas paredz uzlabot tranzīta pārvadājumu nosacījumus caur Baltkrievijas Republiku, Db.lv informēja Valsts ieņēmumu dienesta Komunikācijas daļa.

Parakstītais protokols paredz vairākus nosacījumus ar mērķi uzlabot tranzīta nosacījumus caur Baltkrieviju.

Puses vienojušās, ka informācijai par muitas tranzīta procedūrām caur Baltkrieviju ir jābūt pieejamai gan pārvadātājiem, gan uzņēmējiem. Tādēļ tuvākajā laikā Baltkrievijas muitas dienesta mājas lapā www.customs.gov.by ir plānots izvietot izsmeļošu informāciju par muitas tranzīta procedūru piemērošanas kārtību.

Tāpat tika pausta apņemšanās nekavējoties izskatīt no autopārvadātāju asociācijām saņemto informāciju par nepamatotiem kravu un transporta līdzekļu aizturējumiem.

Baltkrievijas pārstāvji pauda apņemšanos pārskatīt pašreiz spēkā esošos tranzīta pārvadājumu nosacījumus un izvērtēt to vienkāršošanas iespējas.

Baltkrievijas muitas dienesta vadība izteica aicinājumu gan Latvijas, gan citu kaimiņvalstu autopārvadātājiem tranzīta nolūkos izmantot esošos muitas kontroles punktus robežas šķērsošanai un kravu pārvadājumiem caur Baltkrieviju.

Lietuvas autopārvadātāju asociācijas pārstāvis pieļāva iespēju, ka tuvākajā laikā daļa Lietuvas autopārvadātāju tranzīta pārvadājumiem varētu izmantot esošos Lietuvas un Baltkrievijas robežkontroles punktus.

Kā minēts, viens no nopietnākajiem rindu veidošanās iemesliem uz Latvijas – Krievijas jeb Eiropas Savienības (ES) ārējās robežas pēdējo mēnešu laikā ir tas, ka pēc iestāšanās ES Eiropas autopārvadātāji nelabprāt izmanto iespēju doties cauri Baltkrievijai, pamatojot to ar sarežģītajiem un finansiāli neizdevīgajiem tranzīta kravām izvirzītajiem nosacījumiem un ierobežojumiem.

Tādējādi ir izveidojusies situācija, ka rindās pie abiem Latvijas – Krievijas robežkontroles punktiem „Terehova” un „Grebņeva” ir nozīmīgs citu valstu autopārvadātāju īpatsvars - 45,75% Lietuvas Republikas autopārvadātāji, 16,60% - Krievijas un 13,56% - Polijas autopārvadātāji. Tāpat rindās stāv arī Baltkrievijas, Čehijas, Kazahijas un citu Eiropas valstu autopārvadātāji. Visiem minētajiem autopārvadātājiem ir iespējams visu diennakti šķērsot robežu un kārtot nepieciešamās muitas procedūras arī abos atbilstoši ES prasībām izveidotajos Latvijas – Baltkrievijas RKP „Silene” un „Patarnieki”.

Tāpat starp VID GMP vadību un Krievijas Federācijas muitas dienesta vadību ir panākta vienošanās par nepieciešamību organizēt tikšanos, lai kopīgi meklētu risinājumu situācijai ar garajām kravas automašīnu rindām Terehovā un Grebņevā. Šobrīd notiek pārrunas par iespējamo tikšanās datumu un laiku.

Medininku robežkontroles punkts, kur notika triju valstu muitu vadošo amatpersonu tikšanās, ir izvietots uz Lietuvas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežas. Tikšanās organizators bija Lietuvas Republikas Finanu ministrijas Muitas departaments.