Būvinspektors savieno 17 valsts amatpersonas amatus

2011. gada 07. janvāris plkst. 15:38
Sadaļa: Citas ziņas
Dalies ar šo rakstu

Pagājušajā gadā visbiežāk pašvaldību amatpersonas – pilsētu un novadu domju vadītāji, deputāti un darbinieki – pārkāpuši likuma normas, kas liedz gūt ienākumus no neatļautas amatu savienošanas vai ieņemt vairākus amatus bez rakstveida atļaujas saņemšanas.

Tā, piemēram, kāda novada domes būvinspektors vienlaicīgi savienojis 17 valsts amatpersonas amatus, 15 no tiem bija būvvaldes vadītāja vai būvinspektora amati dažādās pašvaldībās, kā arī viņš pildījis SIA valdes locekļa amatu, un guvis ienākumus no neatļautas amatu savienošanas, ziņo Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB).

Savukārt pieci kāda novada pagastu pārvalžu vadītāji sodīti par pašvaldību likumā noteiktā aizlieguma pagasta pārvalžu vadītājiem būt par attiecīgās novada pašvaldības domes deputātu neievērošanu.

Pašvaldību amatpersonas pērn bieži veikušas ar valsts amatpersonas amata pienākumu pildīšanu saistītas darbības, kurās viņi paši, viņu radinieki vai darījuma partneri bija personiski un mantiski ieinteresēti. Proti, izdevuši rīkojumus, slēguši līgumus un parakstījuši darbu pieņemšanas un nodošanas aktus.

Kādas pašvaldības domes deputāts nelikumīgi pašvaldības uzņēmuma teritorijā ilgstoši novietojis savas personīgās automašīnas. Savukārt vairāki kādas novada domes deputāti, domes sēdē piedaloties balsošanā, noteikuši sev samazinātu maksu baseina apmeklējumiem, bet citas domes deputāti balsojuši par ēdināšanas samaksas samazināšanu saviem bērniem.
Tāpat arī pašvaldību deputāti bieži vien nav ievērojuši aizliegumu būt par tādas komercsabiedrības dalībniekiem, kas bez atklāta konkursa saņem novada domes finanšu līdzekļus.

Dalies ar šo rakstu