CFLA: Krāpšanas izskaušana ir viens no būtiskākajiem aspektiem ES fondu projektu uzraudzībā 

Ceturtdien, 9. februārī, Finanšu ministrija (FM) kā Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienests (AFCOS) sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) organizēja tiesībsargājošo iestāžu ekspertu un Eiropas Savienības (ES) fondu vadošo un uzraugošo iestāžu pārstāvju tikšanos, informē FM.

Žanete Hāka, 09.2.2017

Tajā notika diskusijas par efektīvākajiem risinājumiem savstarpējai sadarbībai un informācijas apmaiņai krāpšanas apkarošanas jomā.

«Informācijas sadrumstalotība un ierobežota pieejamība datu bāzēm bieži vien ir iemesls, kāpēc valsts pārvaldē nenotiek efektīva informācijas apmaiņa. Līdz ar vienotās AFCOS darbības stratēģijas apstiprināšanu gada sākumā šis ir piemērots brīdis pārmaiņu iniciēšanai. Ciešāk sadarbojoties ar tiesībsargājošajām iestādēm, varam nodrošināt operatīvāku informācijas apriti. Mums kā ES fondu uzraugiem un revidentiem ir jābūt sadarbības partneriem, lai sekmētu iespējami drīzāku izmeklēšanas procesu virzību,» skaidro FM ES fondu Revīzijas iestādes (RI) un AFCOS vadītāja Nata Lasmane.

Sanāksmes laikā tika skaidrota ES fondu vadības un uzraudzības sistēma Latvijā, ieskicējot darba specifiku, lielāko uzsvaru liekot tieši uz sarunām ar pārstāvjiem no Valsts policijas, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) un Ģenerālprokuratūras par ikdienas sadarbības uzlabošanas iespējām. Kā piemēru N. Lasmane min tiesību piešķiršanu izmeklētājiem darbam ar ES fondu vadības informācijas sistēmu, kurā ir centralizēti apkopota visa informācija par ES fondu projektiem, finansējuma saņēmējiem un citi svarīgi dati, kas var būt noderīga izmeklēšanas procesā.

«Krāpšanas nepieļaušana un izskaušana ir viens no būtiskākajiem aspektiem ES fondu projektu uzraudzībā, un pastāvīgi atgādinām arī ES fondu finansējuma saņēmējiem šo nulles tolerances principu, kā arī aicinām ikvienu sabiedrības locekli ziņot, ja ir zināmi konkrēti pārkāpumi vai radušās aizdomas par krāpšanu. Šādu gadījumu vai signālu pārbaudē un izmeklēšanā mēs obligāti iesaistām profesionāļus – tiesībsargājošās institūcijas, bet vienmēr būs svarīgi meklēt arvien jaunus risinājumus, kā iestāžu sadarbību veidot vēl efektīvāku,» uzsver CFLA direktora vietniece stratēģiskajos jautājumos Dace Burkāne.

«Esam pārrunājuši arī ar Eiropas Komisiju šo jautājumu un viņi to novērtē ļoti atzinīgi, ja nodrošināsim izmeklētājiem piekļuves tiesības, kas aizstās oficiālo informācijas aprites ceļu, kas nereti valsts pārvaldē mēdz būt garš,» paskaidro FM AFCOS un RI vadītāja. Viņa arī norāda, ka šis ir tikai viens no daudziem starpinstitūciju sadarbības stiprināšanas pasākumiem, kas iezīmēti janvārī Ministru kabinetā apstiprinātajā AFCOS darbības stratēģijā.

Ar informāciju par galvenajiem uzdevumiem, funkcijām un lomu ES fondu jomā Latvijā dalījās pārstāvji no Finanšu ministrijas kā Vadošās iestādes (VI) un RI, pārstāvji no CFLA kā ES fondu Sadarbības iestādes un Valsts kases kā ES fondu Sertifikācijas iestādes. Savukārt no tiesībsargājošo iestāžu puses sarunās piedalījās izmeklētāji un prokurori, kuriem iegūtā informācija būs noderīga turpmāk, veicot ikdienas darbu.