CSDD noraida VK pārmetumus un nesaredz kļūdas savā darbībā

Autors: Guna Gleizde
2010. gada 13. decembris plkst. 16:47

Šķērssubsīdiju principu piemēro uzņēmumi gan Latvijā, gan pasaulē, savukārt par normatīvo aktu neprecizitātēm va/s Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) nevar būt atbildīga, paziņojumā presei norāda CSDD pārstāvis Jānis Aizpors.

Viņš uzsver, ka Valsts kontrole (VK) CSDD darbībā nav konstatējusi nevienu normatīvā akta pārkāpumu un CSDD nevar būt atbildīga par normatīvo aktu nepilnībām.

CSDD atsevišķu pakalpojumu izmaksu segšanā pielieto šķērssubsīdijas principu un šādu praksi plaši izmanto uzņēmumi gan Latvijā, gan arī citur pasaulē, viņš atzīst. Tas neesot nekas prettiesisks vai ārkārtējs, ņemot vērā katra konkrētā uzņēmuma darbības specifiku, skaidro CSDD pārstāvis.

Turklāt virkne CSDD pakalpojumi tiek sniegti vispār bez maksas, piemēram, CSDD – E-pakalpojumi, transportlīdzekļu norakstīšana, velosipēdu eksāmenu pieņemšana un velosipēdista apliecības izsniegšana u.c. Līdz ar to šie pakalpojumi tiek finansēti no citiem CSDD pakalpojumiem – transportlīdzekļu reģistrācijas, valsts tehniskā apskates un vadītāju kvalifikācijas eksāmenu pieņemšanas un vadītāju apliecību izsniegšanas, bez tam atsevišķiem pakalpojumiem, piemēram, individuālo numurzīmju izsniegšanai, tiek piemērots ievērojami paaugstināts tarifs.

Tāpat CSDD realizē bērnu izglītības projekti satiksmes drošības jautājumos, kā arī īsteno satiksmes drošības kampaņas, uzsver J. Aizpors.

Vēl vienu VK pārmetumu CSDD noraida, skaidrojot, ka tehniskās apskates veikšana Latvijā nav nodota privātajām sabiedrībām. Transportlīdzekļu tehnisko kontroli valsts tehniskās apskates ietvaros Latvijā veic pašas CSDD veidoti kopuzņēmumi, kas visi ir akreditēti, pamatojoties uz Ceļu satiksmes likumu.

DB jau rakstīja, ka VK revīzijā konstatēts, ka Satiksmes ministrija (SM) kā CSDD kapitāla daļu turētājs nepilnīgi izmanto savas tiesības ietekmēt šī valsts uzņēmuma darbības stratēģiju, un CSDD vadība pati nosaka attīstības plānus, plānotās peļņas apmērus, kā arī investīciju apjomus un virzienus.

Revīzijā secināts, ka neskatoties uz to, ka pašreizējo tarifu piemērošanas rezultātā tiek nodrošināta CSDD pašas noteiktā prasība gūt 10% peļņu, atsevišķu CSDD pakalpojumu tarifi ir noteikti nepamatoti, nesasaistot tos ar pašizmaksu vai veicot šķērssubsīdijas citiem pakalpojumiem. Tādējādi klienti par atsevišķiem pakalpojumiem, piemēram, par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati pārmaksā, savukārt, par citiem pakalpojumiem samaksā mazāk nekā pakalpojumu pašizmaksa vai pat saņem bezmaksas pakalpojumu, piemēram, par transportlīdzekļu norakstīšanu.

Savukārt tehniskās kontroles pakalpojumu nodošana privātajām sabiedrībām ir notikusi, nerīkojot atklātas atlases procedūras, tādejādi nenodrošinot visiem privātajiem komersantiem vienlīdzīgas konkurences iespējas transportlīdzekļu tehniskās kontroles tirgū.
 

Atslēgvārdi