Daudzdzīvokļu mājas Rīgā var pieteikt energoauditam

2011. gada 09. decembris plkst. 14:06
Dalies ar šo rakstu

No nākamās nedēļas (15. decembra) Rīgas pašvaldības aģentūra Rīgas enerģētikas aģentūra (REA) un SIA Rīgas namu pārvaldnieks sāk pieņems pieteikumus energoauditu veikšanai daudzdzīvokļu mājām Rīgā.

Pieteikt varēs valsts un pašvaldības privatizētās dzīvojamās mājas, kurās dzīvokļu skaits nav mazāk par pieciem, ir dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par energoaudita veikšanu un dzīvokļu īpašnieku kopība ir pilnvarojusi persona pieteikuma iesniegšanai un pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, informē pašvaldība.

Pašvaldības līdzfinansējums energoauditam ir 80 % no energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā 300 lati. Pieteikumi tiks pieņemti iesniegšanas secībā pieejamo finanšu līdzekļu apjomā.

Db.lv jau ziņoja, ka REA bija lūgusi pašvaldībai finansiāli atbalstīt daudzdzīvokļu ēku energoauditus. Lūgti 25 tūkst. latu no nākamā gada investīciju programmas. REA rēķināja, ka par šiem līdzekļiem varēšot sagatavot vismaz 80 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoauditus. Tie varētu motivēt daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus veikt ēku energoefektivitātes pasākumus. Proti, lai varētu sākt ēkas siltināšanu, ir nepieciešams veikt tās energoauditu, tehnisko apsekošanu un izstrādāt renovācijas tehnisko projektu. Lai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji varētu labāk izprast esošo situāciju, savas mājas lielo energoresursu patēriņu, un attiecīgi arī lielās izmaksas, kā arī izšķirties par pieteikuma sagatavošanu struktūrfondu piesaistei līdzfinansējumam mājas kompleksai renovācijai, nepieciešams ēkas energoaudits.

Tāpat REA plāno izstrādāt 12 tipveida daudzdzīvokļu māju renovācijai nepieciešamo tehnisko paraugdokumentāciju. Šim mērķim REA iepriekš lūgusi piešķirt 44 tūkst. latu no investīciju programmas. Projekta īstenošanā REA plānojusi sadarboties ar Rīgas pilsētas būvvaldi. Rīgā ir ap 6000 daudzdzīvokļu māju, kuras būtu nepieciešams siltināt.
 

Dalies ar šo rakstu