DB viedoklis: oficiāls statuss piešķirts ķildām tranzītbiznesā

Autors: Dienas Bizness
2006. gada 10. novembris plkst. 7:59

Diezgan ilgu laiku Latvijas uzņēmējdarbības vidē vairs nav noslēpums, ka tranzītbiznesa jomā jeb, pareizāk sakot, tā saucamajos Ventspils uzņēmumos ir notikusi šķelšanās līderu vidū, vienā pusē, kā nereti tiek minēts, nostājoties minētās pilsētas mēram A. Lembergam un viņa ideju piekritējiem, bet kā otra flanga stutētāji nereti tiek minēti tādi uzņēmēji kā O. Stepanovs, O. Berķis un citi.

Šobrīd lielā mērā var runāt par šo nesaskaņu tādu kā legalizēšanos, par ko liecina fakts, ka pēdējie divi un viņu domubiedri ir nolēmuši veidot jaunu attiecīgās nozares asociāciju, tādējādi atšķeļoties no Latvijas Tranzītbiznesa asociācijas (LTBA), par kuras līderi ir uzskatāms Lembergs. Attīstoties šādam scenārijam, var rasties vismaz divi gana problemātiski faktori.

Pirmkārt, Latvijā jau diezgan ilgstoši ir atpazīta tāda problēma kā nozaru pārstāvošo organizāciju sadrumstalotība. Respektīvi, nereti vienā un tajā pašā nozarē strādājošo kompāniju intereses pārstāv vairākas sabiedriskas organizācijas, un rezultāts ir tāds, ka katra no tām atsevišķi faktiski neko nespēj panākt. Tranzītbiznesā vismaz šī problēma ilgu laiku nebija tik asa, bet nu izskatās, ka arī tajā tiks iets minētais ceļš.
Bet, otrkārt, būtisks kļūst jautājums par to, kā uz šīm izmaiņām reaģēs Satiksmes ministrija, kas, risinot kādu attiecīgajai nozarei būtisku jautājumu, tomēr mēdz konsultēties ar LTBA.

Protams, nedrīkst aizmirst, ka Satiksmes ministriju atkal jau vada A. ·le-sers, kura pārstāvētā Latvijas Pirmās partijas/ Latvijas ceļa savienība ir vienā koalīcijā ar ZZS, kurā savukārt pirmo vijoli spēlē tieši Lembergs. Un šis faktors varētu spēlēt diezgan būtisku lomu nākotnē.

Tajā pašā laikā jāņem vērā, ka Stepanova dibinātajā asociācijā varētu būt sapulcējušies gana ietekmīgi uzņēmēji, ar kuru viedokli demonstratīvi nerēķināties arī būtu visai pagrūti. Turklāt visai būtisks ir jautājums - kurā tad no šīm asociācijām pārdalīšanās rezultātā iekļausies Latvijas Dzelzceļš, bez kura mūsu valsts tranzītsistēma vispār nav iedomājama.

Tādējādi nav izslēgta iespēja, ka Satiksmes ministrija, lemjot par būtiskiem jautājumiem, noklausīsies abu pušu viedokli, lai beigās izšķirtos par sev pieņemamu lēmumu.

Jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka tranzītbiznesā iesaistīto spēlētāju cīņās nu ir atšķirta jauna lappuse, un atliek tikai minēt, kāds būs tās nākamais raunds - miera izlīgšana vai arī nopietna ietekmes sfēru pārdale nozīmīgos uzņēmumos.