Domu kartes – jaunums rokasgrāmatu abonentiem

Autori: Ilze Zeltkalne, rokasgrāmatu redaktore
2017. gada 12. maijs plkst. 14:05

Kopā ar jaunākajiem «Nodokļu likumu komentāru 1. sējuma» papildinājumiem abonenti saņem arī īpaši sagatavotu vizuālu materiālu – domu karti «Nodokļi Latvijā». Domu karte veidota sadarbībā ar rokasgrāmatas autoru SIA «LAW & FINANCE ONLINE» un «Apvienību par godīgiem nodokļiem».

Šī jau ir otrā domu karte. Pirmā domu karte, kas tika veidota sadarbībā ar Apvienību par godīgiem nodokļiem ir «Riskanta darījumu partnera pazīmes» (iekļauta nodokļu komentāru 2. sējumā).

Kopš pirmās domu kartes publicēšanas esam saņēmuši daudz jautājumu par to. Būtiskākais jautājums – Kas tad ir domu karte?

Informācijas uztverei ir vairāki veidi. Par to visu detalizēti var lasīt gan zinātniskajā literatūrā, gan pētījumos, gan cita veida publikācijās. Šajā rakstā nav plānots iedziļināties zinātniskajos argumentos, bet gan vērst uzmanību tam, ka redze ir viens no uztveres kanāliem. Pētījumi liecina, ka ar redzes uztveri atmiņā labāk paliek vizuāli materiāli – attēli, grafiska informācija utt.

Tas ir galvenais mērķis, kāpēc autoriem ir iniciatīva veidot vizuālus materiālus – lai jums, rokasgrāmatu lietotāji, būtu vieglāk uztvert, atcerēties. Turklāt vizuālo materiālu iespējams arī izdrukāt – pievienojot pie informācijas sienas, novietojot zem galda paliktņa utt. – tur, kur ir ērti un pierasts operatīvi atrast informācijas špikerus. Gluži tāpat kā savulaik skolas laikā izmantojām reizrēķinu vai fizikas formulu špikerus.

Tātad par uztveres veidu akcentējām. Vēl paliek atbildēt uz jautājumu, kāpēc to nosaucām par domu karti? Pēc jautājumiem saprotam, ka nodokļu speciālistu un grāmatvežu vidū nav pieņemts šādu apzīmējumu lietot, iespējams, tāpēc, ka nav ieviesies – ir daudz, daudz teksta un skaitļu. Bet tieši tas rada ārkārtīgi daudz informācijas, kuru gribas sistematizēt. Domu karte ir viens no veidiem, kā informācijas pārbagātību organizēt uztveramā veidā – informāciju sakārto, palīdz izprast un vieglāk atcerēties. Domu kartes iesaka veidot krāsainas, tāpēc arī to principu pārņēmām mēs, nodrošinot, ka arī drukātajos izdevumos jūs saņemat krāsainu materiālu.

Protams, arī domu kartes izstrādē ir daudz pētījumu, teorijas utt. To jebkurš interesents brīvi var atrast plašā apmērā. Angļu valodā skan precīzi mind map. Tā var atrast daudz vizuālu piemēru. Meklējot papildinformāciju, no internetā pieejamajiem avotiem, kas ir saistoši un paskaidrojoši, iesakām:

  • http://domukartes.wordpress.lv/kas-ir-domu-karte/
  • http://domukartes.wordpress.lv/ka-izveidot-domu-karti/

Autoriem padomā arī nākamās domu kartes par nodokļu jautājumiem. Noteikti gaidīsim arī jūsu ierosinājumus. Tos sūtiet uz rokasgramatas@db.lv.

Esam jau rakstījuši par domu kartēm saistībā ar nodokļu komentāru rokasgrāmatām, par to plašāku informāciju aicinām skatīties šeit:

  • http://handbooks.lv/izdevumi-par-nodokliem/nodoklu-likumu-komentari-%e2%80%93-2-sejums/nodoklu-likumu-komentari-%e2%80%93-2-sejums-2017-01/#more-4495
  • http://handbooks.lv/jaunumi/jauna-sadarbiba/