Eco Baltia vide paplašinās atkritumu šķirošanas iespējas Ādažos

2017. gada 12. septembris plkst. 13:41
Autors: Rūta Cinīte
Dalies ar šo rakstu

SIA Eco Baltia vide, piesaistot ES fondu finansējumu, paplašinās šķirošanas iespējas Ādažos, informēs Eco Baltia grupas Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Ilze Čikule.

«Esam iecerējuši, ka 36 jau esošie šķirošanas punkti, kuros līdz šim varēja izmest stikla taru, tiks papildināti ar konteineriem bioloģiskajiem atkritumiem un plastmasas iepakojumam, savukārt viens šķirošanas punkts tiks veidots no jauna un tajā iedzīvotājiem būs iespēja izmest stikla taru, plastmasas iepakojumu un bioloģiskos atkritumus. Visi konteineri tik izvietoti septiņu mēnešu laikā,» stāsta Jānis Aizbalts, SIA Eco Baltia vide direktors.

Projekta ietvaros Ādažu novadā tiks pilnveidoti 36 publiskie atkritumu šķirošanas punkti un viens šķirošanas punkts tiks izveidots no jauna. Pilotprojektā iecerēts izvietot arī publiski pieejamus konteinerus bioloģisko atkritumu nošķirošanai un projekts tiks īstenots septiņu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža. I. Čikule atzīmē, ka projekta mērķis ir izveidot jaunus un papildināt esošus atkritumu dalītās savākšanas punktus Ādažu novadā, lai savāktu 368 t dalīti vāktu sadzīves atkritumu vidēji gadā.

Māris Sprindžuks, Ādažu novada domes priekšsēdētājs uzsver: «Neviena atkritumu savākšanas sistēma nav efektīva, ja iedzīvotāji nemaina savus paradumus. Atkritumu šķirošana katram savā virtuvē ir sākums modelim, kurā iespējams samazināt atkritumu saimniecības izmaksas un nodrošināt resursu atkārtotu pārstrādi. Ilgtermiņā sabiedrība iegūs dubultā - nepārmaksājot par atkārtotu šķirošanu un iegūstot tīru, nepiemēslotu vidi».

Plānots, ka projekta «Atkritumu dalītās savākšanas punktu izveide un pilnveide Ādažu novadā» kopējās izmaksas ir 41 848,21 eiro, savukārt, attiecināmās izmaksas ir 34 585,30 eiro no kurām Kohēzijas fonda finansējums ir 14 314,86 eiro, bet SIA Eco Baltia vide finansējums ir 20 270,44 eiro un neattiecināmās SIA Eco Baltia vide izmaksas ir 7 262,91 eiro.

SIA Eco Baltia vide līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta īstenošanu parakstīja šī gada 8.septembrī.

Dalies ar šo rakstu