Eiropas Komisija vēlas sadarboties ar Ukrainu gaisa satiksmes jomā

Autors: Aivars Mackevics mackevics@europa-tourismus.de
2005. gada 04. oktobris plkst. 10:57

Eiropas Komisija ir izteikusi priekšlikumu par to, ka vajadzētu uzsākt sarunas ar Ukrainu, lai attīstītu kopēju aviācijas zonu. Mērķis ir vēl vairāk padziļināt attiecības ar Ukrainu pēc jūnijā noslēgtā “horizontālā” gaisa satiksmes līguma. 2005. gada 27. jūnijā Satiksmes Padome, spriežot par Eiropas Savienības ārējās aviācijas politiku, aicināja Eiropas aviācijas zonas kopīgu paplašinu ar Ukrainu. Šīs kopējās zonas izveidošanas mērķis ir jaunu tirgus segmentu atvēršana un konkurētspējīga līmeņa darbības lauka radīšana, nodrošinot un veicinot stingru sadarbību. Piedāvātais līgums būtu svarīgs solis gaisa satiksmes attiecību stiprināšanā starp Eiropas Savienību un Ukrainu. Abi tirgus segmenti ir cieši saistīti, un gaisa satiksme starp tiem pieaug. 2004. gadā 1,5 miljoni pasažieru lidoja no Eiropas uz Ukrainu un otrādi, kas ir par 25% vairāk, nekā tas bija 2003 gadā. Ukraina ir noslēgusi divpusējus gaisa pakalpojumu līgumus ar visām 25 Eiropas Savienības dalībvalstīm. Ukraina tiek uz skatīta par prioritāro valsti Eiropas robežapkaimes politikā. 2005. gada februārī abas puses apstiprināja kopīgu darbības plānu, kas atbalstīs Ukrainas mērķi tālāk integrēties eiropiešu ekonomiskajās struktūrās. Viena no plānā izceltajā prioritātēm ir pastiprināta sadarbība civilās gaisa satiksmes jomā, ieskaitot drošības jautājumus. Nesen Ukraina un Eiropas Savienība ir paplašinājušas abpusējo sadarbību ar “horizontālo” gaisa pakalpojumu līgumu un līgumu par Ukrainas piedalīšanos Eiropas satelītu radio navigācijas programmā Gallileo. Eiropas Komisija jau ir saņēmusi atļauju transatlantiskās atklātās gaisa satiksmes zonas radīšanai ar ASV. Kā arī tā ir lūgusi pārrunu atļauju ar Krieviju, Ķīnu un citām svarīgām trešajām valstīm, kā, piemēram, Austrāliju, Jaunzēlandi un Čīli. Turklāt Eiropas Komisija ir uzsākusi pārrunas par Eiropas kopīgās aviācijas zonas līgumu izveidi ar Balkānu rietumu valstīm un par aviācijas līgumu ar Maroku.