Eiropas Parlaments turpina cīņu ar videi nedraudzīgiem auto

2007. gada 24. oktobris plkst. 16:03
Autori:
Dalies ar šo rakstu

Ap 19 % CO2 emisiju Eiropas Savienībā rada pasažieru un vieglie kravas automobiļi, un ražotāju brīvprātīgā apņemšanās izmešu daudzumu samazināt nav izrādījusies efektīva, uzsvērts šodien pieņemtajā Eiropas Parlamenta ziņojumā. Deputāti tajā aicina līdz 2015. gadam panākt, ka auto emisiju vidējais apjoms ES nepārsniedz 125 g CO2 /km, informēja .

"Lai gan tehnoloģija ļauj panākt ievērojamas pārmaiņas salīdzinoši īsa laikā, ražotāji, samazinot CO2 izmešu apjomus, kavējas," debatēs norādīja ziņojuma autors Chris DAVIES (ALDE, UK). Deputāts piekrīt Eiropas Komisijas viedoklim, ka obligātas prasības palīdzēs pildīt ES apņemšanos līdz 2020. gadam kopējo CO2 izmešu daudzumu samazināt par 20 %, salīdzinot ar 1990. gadu. 

Eiropas Parlaments ierosina noteikt saistošus ikgadējus emisiju mērķus no 2011. gada.
 
Atbalstot Eiropas Komisijas nostāju, deputāti prasa, lai visu no 2015. gada ES tirgū laisto vieglo automobiļu vidējais emisiju apjoms nepārsniegtu 125 g CO2/km. Vienlaikus deputāti uzsver, ka samazinājums jāpanāk vienīgi ar tehnisku pilnveidojumu palīdzību.
 
Līdz 2020. gadam vidējais emisiju līmenis nedrīkstētu pārsniegt 95 g CO2/km, vēlāk ES noteiktu jaunus mērķus.
 
Parlaments iesaka ņemt vērā, ka dažiem specializētiem ražotājiem, samazinot vidējo emisiju līmeni ierobežotam skaitam automobiļu, varētu rasties īpašas grūtības. Deputāti tāpēc iesaka noteikt, ka katram ražotājam vai importētājam jābūt tiesībām ik gadu no emisiju datu aprēķiniem izslēgt 500 transportlīdzekļus.
 
Parlaments ierosina no 2011. gada ieviest Oglekļa emisiju licencēšanas sistēmu (CARS). Tā paredzētu, ka ražotājiem un importētājiem jāmaksā naudas sodi par visiem pārsniegtajiem emisiju ierobežojumiem, turklāt par katru pārdoto automobili. Šos sodus varētu dzēst ar kompensācijas punktiem  par pasažieru automobiļiem (par pirmo reģistrāciju), kuru emisijas būs zem noteiktajiem CO2 griestiem.
 
Deputāti arī ierosina noteikt, lai reklāmās un komercinformācijā skaidrā un salīdzināmā veidā tiktu ievietota informācija par automobiļu degvielas ekonomiju (patēriņu 100 km), kā arī CO2 piesārņojumu (g/km). Datiem par degvielas ekonomiju un CO2 izmešiem jāaizņem vismaz 20 % šādas reklāmas.
 
Eiropas Komisija likumdošanas priekšlikumu iesniegs decembrī.