EK apspriežas par transportlīdzekļu apdrošināšanas jautājumiem

Autors: Dace Preisa
2006. gada 07. aprīlis plkst. 9:26

Eiropas Komisija ir uzsākusi sabiedrisku apspriešanos tiešsaistē par diviem ar transportlīdzekļu apdrošināšanu saistītiem jautājumiem - atlīdzības prasību administrēšanas pārstāvju darbības efektivitāte prasību nokārtošanā un tiesāšanās izdevumu apdrošināšanas segums. Atbildes tiks ņemtas vērā gaidāmajā Eiropas Komisijas ziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei. Apspriešanās notiek līdz 2006. gada 5. jūnijam un tā ir pieejama tīmekļa vietnē: http://europa.eu.int/yourvoice/consultations Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Čārlijs Makkrīvijs teica: „Eiropas iedzīvotājiem jābūt iespējai savas automašīnas citās dalībvalstīs izmantot tāpat kā savā valstī – esot pārliecinātiem, ka viņiem it atbilstošs apdrošināšanas segums un jebkuru prasību var nokārtot ātri un efektīvi. Mēs vēlamies, lai cilvēki, kas tieši saskārušies ar šiem diviem jautājumiem, darītu mums zināmu, cik veiksmīgi praksē darbojas mūsu ieviestās sistēmas. Mēs vēlamies uzklausīt jūsu viedokļus.” Viens no Ceturtās mehānisko transporta līdzekļu apdrošināšanas direktīvas (Direktīva 2000/26/EK) mērķiem ir panākt, ka „cietušie iebraucēji” – cilvēki, kas guvuši savainojumus vai cietuši zaudējumus ārpus savas pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsts, ātrāk saņemtu kompensāciju savā pastāvīgās dzīvesvietas valstī. Saskaņā ar šīs direktīvas 4. pantu transportlīdzekļu apdrošināšanas sabiedrībām ir bijis jāieceļ pastāvīgus atlīdzības prasību administrēšanas pārstāvjus katrā dalībvalstī, izņemot to valsti, kurā tām ir atļauts veikt apdrošināšanas darbību. Tas nozīmē, ka cietušie iebraucēji var vērsties ar prasību pie savas dalībvalsts atlīdzības prasību administrēšanas pārstāvja un viņiem nav tieši jāsazinās ar vainīgās personas apdrošinātāju dalībvalstī, kurā negadījums noticis. Eiropas Komisija pārbauda šā mehānisma efektivitāti. Piektās mehānisko transporta līdzekļu apdrošināšanas direktīvas izstrādes gaitā Eiropas Parlaments izvirzīja dažus jautājumus attiecībā uz tiesāšanās izdevumu apdrošināšanas segumu. Konkrēti, šie jautājumi attiecās uz šādas apdrošināšanas pieejamību uz brīvprātības pamata, kā arī uz to, kāda ietekme prēmiju izmaksu ziņā ir cietušās personas tiesāšanās izdevumu apdrošināšanas seguma iekļaušanai vainīgās puses obligātajā mehānisko transporta līdzekļu trešās puses atbildības apdrošināšanā. Eiropas Komisija piekrita izpētīt šos jautājumus un arī tie ir iekļauti starp apspriešanās jautājumiem. Apspriešanās procesā paredzēts iesaistīt ES pilsoņus un visas citas ieinteresētās puses, piemēram, juristus un apdrošinātājus.