Elektroenerģijas piegādes jomā konstatē vairākus trūkumus

2016. gada 13. jūnijs plkst. 17:07
Autors: Žanete Hāka
Sadaļa: Ražošana
Dalies ar šo rakstu

Lai veicinātu elektroenerģijas pakalpojumu kvalitātes uzraudzību un attīstību Latvijā, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) jau trešo gadu ir apkopojusi rādītājus par elektroenerģijas sadales pakalpojumu kvalitāti, informē SPRK. 

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, elektroenerģijas piegādes kvalitāte Latvijā vairākos parametros pakāpeniski uzlabojas, tomēr SPRK konstatējis vairākus trūkumus, kas jānovērš, un apzinājis vairākus rādītājus, kas jāuzlabo, lai elektroenerģijas kvalitāte atbilstu noteiktam kvalitātes standartam.

Aizvadītajā gadā Regulators apsekoja 44 elektroapgādes objektus, kā arī veica 50 sprieguma parametru mērījumus, prioritāri izvēloties zemsprieguma tīklu vietas ar potenciāli kritisku sprieguma kvalitāti. Elektroenerģijas sadales pakalpojumu kvalitāti Regulators vērtēja pēc vairākiem kritērijiem - elektroapgādes drošums, sprieguma un elektroapgādes kvalitāte, kā arī komerciālā kvalitāte (elektroenerģijas lietotāju apkalpošana).

Elektroapgādes drošums - neplānoto pārtraukumu skaits turpina samazināties; apsekoto objektu ekspluatācija notiek apmierinošā līmenī, uzsver SPRK.

Elektroapgādes drošums ir atkarīgs no elektroenerģijas apgādes pārtraukumiem un sprieguma iekritumiem. Sistēmas operatoru uzdevums ir samazināt šos pārtraukumus ar pēc iespējas mazākām investīcijām.

Elektroapgādes drošumu mēra pēc tādiem rādītājiem kā elektroenerģijas piegādes pārtraukumu skaits un ilgums. Tā pat elektroapgādes drošums ir atkarīgs no atbilstošas elektroapgādes objektu ekspluatācijas. Izvērtējot sadales sistēmas operatora (ar lielāko lietotāju skaitu) - AS Sadales tīkls - sniegto pakalpojumu drošumu, vērojama tendence samazināties gan plānoto, gan neplānoto elektroenerģijas piegādes pārtraukumu skaitam un ilgumam uz vienu lietotāju.

Veicot sistēmas operatoru objektu ekspluatācijas kontroli, kritiski pārkāpumi nav konstatēti, bet pārējie fiksētie trūkumi tiek novērsti regulatora uzdotajos termiņos. Līdz ar to var uzskatīt, ka apsekotie objekti tiek ekspluatēti apmierinošā līmenī.  

Dalies ar šo rakstu
Atslēgvārds