Energoefektivitātes uzlabošanai nodrošina kompleksu atbalstu 

Energoefektivitātes uzlabošanai uzņēmējiem šobrīd pieejami gan dažādi granti un aizdevumi, gan tehniskie risinājumi un bezmaksas konsultācijas

Armanda Vilcāne, 2019. gada 01. jūlijs plkst. 7:47

Edgars Kudurs

Foto: Ritvars Skuja, Dienas Bizness

Energoefektivitātes veicināšana uzņēmumos ir viena no Ekonomikas ministrijas (EM) prioritātēm, tāpēc, lai skaidrotu Energoefektivitātes likuma prasības, kā arī sniegtu plašāku ieskatu ar energoefektivitātes paaugstināšanu saistītajos jautājumos, EM gan individuāli, gan kopā ar attīstības finanšu institūciju Altum pēdējos gados veikusi virkni skaidrojošo aktivitāšu, kā arī organizējusi informatīvus pasākumus, norāda EM. Dažādus ar energoefektivitāti saistītus pakalpojumus un preces komersantiem piedāvā arī vairāki enerģētikas nozares uzņēmumi.

Līdzekļi ir

Altum uzņēmējiem sniedz kompleksu atbalstu, piedāvājot gan grantus, gan finansējumu aizdevuma veidā, atgādina attīstības finanšu institūcijas energoefektivitātes eksperts Edgars Kudurs, norādot, ka ar granta līdzekļiem iespējams finansēt energoauditus ēkās, iekārtās, uzņēmuma darbības procesos, sistēmās un mērījumos, kā arī veikt ēku un iekārtu izpēti.

Grants sedz 85% no kopējām izmaksām, paredzot 15% paša uzņēmuma līdzdalību. Lielāku projektu gadījumā granta apmērs var pārsniegt vairākus desmitus tūkstošus eiro, taču vidēji tas ir aptuveni 8000 eiro.

«Granta līdzekļus var izmantot, lai izveidotu arī projekta tehniski ekonomisko pamatojumu, kas iekļauj visaptverošu situācijas izpēti, problēmu identificēšanu, piemērotu risinājumu izstrādi, ietekmes uz vidi analīzi, kā arī ieguvumu apkopojumu. Grants sedz 85% no kopējām izmaksām, paredzot 15% paša uzņēmuma līdzdalību. Lielāku projektu gadījumā granta apmērs var pārsniegt vairākus desmitus tūkstošus eiro, taču vidēji tas ir aptuveni 8000 eiro. Jāpiebilst, ka grantu var izmantot gan valsts un pašvaldības uzņēmumi, gan privātie komersanti un biedrības,» pauž E.Kudurs, atzīmējot, ka, lai gan maksimālais granta apjoms nav ierobežots, uzņēmuma investīcijām energoefektivitātes uzlabošanas projektā jābūt vismaz 25 reizes lielākām par saņemto atbalstu. Proti, ja granta apmērs ir 20 tūkstoši eiro, uzņēmumam energoefektivitātes paaugstināšanā līdz 2021. gada beigām jāinvestē vismaz 500 tūkstoši.

Iespēju daudz

Grants ir ļoti praktisks un vienkārši izmantojams atbalsta rīks uzņēmējiem, kas jau ir pieņēmuši lēmumu veikt energoefektivitātes

uzlabojumus un samazināt enerģijas patēriņu. «Kombinējot grantu un Altum energoefektivitātes aizdevumu, uzņēmums iegūst vēl efektīvāku finanšu instrumentu, kas rezultējas ne tikai finansiālā ieguvumā, bet arī augošā konkurētspējā un zaļākā saimniekošanā, » teic eksperts, atklājot, ka aizdevuma veidā energoefektivitātes projektiem pieejams finansējums līdz 2,8 miljoniem eiro, un šī programma tiek finansēta Altum zaļo obligāciju emisijā iegūtajiem finanšu resursiem. «Ar energoefektivitātes aizdevumu var finansēt gan projektus, kas saistīti ar apgaismojuma, ventilācijas, žāvēšanas, siltuma, aukstuma un tvaika ražošanas iekārtu nomaiņu, gan kaltes, motoru, sūkņu, elektrības piegādes un citu iekārtu efektivizēšanu. Īpaši aktuāli tas ir tiem uzņēmumiem, kuriem energopatēriņš ir nozīmīga izmaksu pozīcija un pārsniedz 20 tūkstošus eiro gadā, piemēram, tirdzniecības un sporta centriem, noliktavām, viesnīcām, biroju ēkām, pārtikas ražotājiem, kokapstrādes un metālapstrādes uzņēmumiem, lielajiem uzņēmumiem, kā arī lielajiem enerģijas patērētājiem, kuru darbību ietekmē Energoefektivitātes likums. Būtiski, ka šiem aizdevumiem nav nepieciešams papildu nodrošinājums, jo par nodrošinājumu kalpo naudas plūsma,» stāsta eksperts, atgādinot, ka kredīta maksājums šajā gadījumā būtu jāsedz energoizmaksu ietaupījumam. Arī Lauku atbalsta dienests (LAD) administrē vairākus ar energoefektivitāti saistītus atbalsta pasākumus, kas pieejami lauksaimniekiem. Dienestā skaidro, ka, iesniedzot projektu, lauksaimnieks var saņemt atbalstu, piemēram, par ēkas energoefektivitātes palielināšanu. Projektu ietvaros iespējams būvēt graudu kaltes ar rekuperācijas sistēmu, apkurināmas siltumnīcas, lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumus, saldētavas, kā arī īstenot citus pasākumus. EM informē, ka rudenī atbalsts energoefektivitātes paaugstināšanai ražošanas objektos būs pieejams arī uzņēmējiem. «Investīciju veicināšana ir viena no EM šā gada prioritātēm. Atbalsta programmas jaunais uzsaukums dos papildu iespējas uzņēmumiem investēt ražotņu modernizācijā, būtiski palielinot energoefektivitātes rādītājus. Tas savukārt ļaus samazināt ražošanas izmaksas un palielinās uzņēmuma konkurētspēju,» uzsver ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro. Zināms, ka atbalstam komersantiem būs pieejami 10,6 miljoni eiro Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda finansējuma. Uz to varēs pretendēt Latvijas Republikā reģistrēti sīkie, mazie, vidējie vai lielie komersanti, kuru viena no darbības nozarēm ir apstrādes rūpniecība. Atbalsts energoefektivitātes pasākumiem tiks sniegts granta veidā līdz 30% no attiecināmajām izmaksām. Līdz šim atbalsta programma jau īstenota divās kārtās un tās ietvaros atbalstīti vairāk nekā 40 projekti, kas kopā saņēmuši ES Kohēzijas fonda atbalstu aptuveni 13 miljonu eiro apmērā.

Iesaistās tirgū

Dažādus ar energoefektivitāti saistītus pakalpojumus un preces šobrīd piedāvā arī vairāki enerģētikas nozares uzņēmumi, kā arī energoservisa jeb ESKO kompānijas. SIA Enefit v aldes p riekšsēdētājs Jānis Bethers atklāj, ka Enefit ESKO risinājumi pieejami jau pusotru gadu. «Šajā laikā esam īstenojuši dažāda mēroga projektus gan mazākos uzņēmumos, gan uzņēmumos ar lielu enerģijas patēriņu. Nodrošinām konsultācijas, kā arī energoefektivitātes tehniskos risinājumus - energomonitoringa sistēmas efektīvākai patēriņa kontrolei, LED apgaismojuma ieviešanu, reaktīvās jaudas kompensācijas iekārtas nelietderīgu jaudas zudumu mazināšanai, gāzes apkures katlu modernizāciju un sašķidrinātās dabasgāzes stacijas uzņēmumiem, līdz kuriem nesniedzas gāzes pārvades tīkls. Tāpat arī projektējam un uzstādām saules enerģijas paneļus gan privātmājām, gan arī uzņēmumiem,» informē J.Bethers, norādot, ka visiem tehniskajiem risinājumiem pieejami arī elastīgi finansēšanas risinājumi jeb nomaksa. Enefit valdes priekšsēdētājs norāda, ka līdz ar atvērtā tirgus attīstību enerģijas tirgotāju loma jau sen ir transformējusies no vienkārša tirgotāja uz partneri, kurš ir galvenais atbalsts gan enerģijas iegādē, gan energosaimniecības sakārtošanā. «Enefit savu produktu portfeli vienmēr ir veidojis tā, lai piedāvātu iespēju apgūt aktuālās tirgus iespējas un mūsdienīgas tehnoloģijas. Jāsaka, ka mēs īstenojam dažāda mēroga projektus - strādājam gan ar pāris tūkstošu, gan ar vairāku simtu tūkstošu eiro lieliem budžetiem, taču projektam piesaistīto investīciju apmērs noteikti nav noteicošais faktors sadarbības uzsākšanai,» spriež energouzņēmuma valdes priekšsēdētājs.

Plašs klāsts

Pieredzē un zināšanās ar citiem uzņēmējiem astoto gadu dalās arī lielākais elektroenerģijas tirgotājs AS Latvenergo. «Sākotnēji koncentrējāmies uz mājsaimniecību izglītošanu energotaupības pasākumos, taču pašlaik vairākus gadus uzkrātās zināšanas sniedzam arī citu uzņēmumu pārstāvjiem, organizējot izglītojošus bezmaksas seminārus, kā arī palīdzot komersantiem kļūt efektīvākiem, paaugstinot konkurētspēju un izpildot Energoefektivitātes likuma prasības. Tieši gadu gaitā uzkrātā pieredze, kā arī zināšanas klientu apkalpošanā digitālajā vidē un enerģētikas nozarē bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc izlēmām attīstīt arī preču un pakalpojumu pārdošanu. Mēs redzam, ka klientiem ir interese ne tikai par elektrību, bet arī citiem risinājumiem, tāpēc, ja ir pieprasījums, mums tas jārespektē un jārada piedāvājums. Turklāt mēs atbalstām energoefektīvus risinājumus un to virzīšanu tirgū, jo tas klientiem dod iespēju vairāk izmantot alternatīvo enerģiju, kā arī ietaupīt,» uzsver Elektrum Energoefektivitātes centra vadītāja Sanita Bilzena. Viņa stāsta, ka, lai atvieglotu sertificētas energopārvaldības sistēmas ieviešanu, centrs izstrādājis interaktīvu palīgu, kurā apkopotas norādes un padomi, kas papildināti ar centra praktisko pieredzi. «Savukārt, lai pilnveidotu uzņēmumu darbinieku zināšanas, ir izveidots praktisks un digitāls bezmaksas mācību kurss energoefektivitātē, kurā interaktīvā formā izklāstītas piecas nozīmīgas tēmas energopatēriņa optimizēšanā - apkure, ventilācija, apgaisme, ūdens un transports,» skaidro S.Bilzena, piebilstot, ka Elektrum Energoefektivitātes centrs regulāri organizē arī bezmaksas izglītojošus tematiskos seminārus juridisko klientu auditorijai, kuros iespējams uzzināt gan par jaunākajām tehnoloģijām un dzirdēt pieredzes stāstus, gan apzināt energoefektivitātes sniegtos ieguvumus un klātienē konsultēties ar lektoriem. Tāpat uzņēmējiem un privātpersonām tiek piedāvāti arī citi risinājumi, piemēram, energomonitorings un saules paneļu uzstādīšana.

Iedziļināties un izzināt

Plaša spektra energoefektivitātes pakalpojumus uzņēmējiem sniedz arī SIA AJ Power. «Mūsu speciālistu komanda spēj izplānot, attīstīt un pārraudzīt dažādus enerģētikas projektus, piemēram, ģenerācijas risinājumus - saules paneļu projektus un koģenerācijas stacijas, kā arī elektrosaimniecības energoefektivitātes pakalpojumus, piemēram, efektīvākopieslēgumu izvēli un izbūvi,» atzīmē AJ Power Holding valdes loceklis Roberts Samtiņš, norādot, ka, veicot energoefektivitātes pasākumus, ir būtiski izzināt katra klienta vajadzības un konkrētās situācijas specifiku, pielāgojoties visiem apstākļiem un veicot individuālu risinājumu izstrādi. «Tas mums palīdz iedziļināties konkrētajā situācijā, kā arī izzināt to, kas klientam ir atbilstošākais un efektīvākais risinājums. Noteikti jāuzsver, ka vispareizāk būtu domāt nevis par to, cik pakalpojums maksā, bet cik liela būs iespēja uzņēmumam ietaupīt. Šajā gadījumā ir būtiski minēt, ka pastāv arī vairākas energoefektivitātes pasākumu finansējuma iespējas. Piemēram, ja uzņēmumam nav brīvu līdzekļu, tad atbalstu var nodrošināt arī AJ Power vai kāda piesaistītā kredītiestāde. Ja izvēlēto risinājumu finansēšanu un ieviešanu veic AJ Power, tad daļa no sākotnējā klienta ietaupījuma tiek novirzīta kā samaksa par ESKO sniegtajiem pakalpojumiem, savukārt pēc finansējuma apmaksas ieviestie energoefektivitātes risinājumi un ietaupījums pilnībā paliek klienta īpašumā,» teic R.Samtiņš.

Gribi uzzināt vairāk, spied!

Dalies ar šo rakstu!
Raksta komentāri
Spied šeit, lai lasītu vai pievienotu savu komentāru
Tevi varētu interesēt
2019. gada 20. jūnijs plkst. 17:04

Noslēdzies konkurss «Energoefektīvākā ēka Latvijā 2019», laureātu vidū ir ēkas Siguldā, Liepājā...

2019. gada 17. jūnijs plkst. 14:59

Bieži valda uzskats, ka energoefektivitāte ir kas tāds, ko ir uzspiedusi Eiropas...

2019. gada 11. jūnijs plkst. 14:34

Konkursā Energoefektīvākā ēka Latvijā 2019 pieteiktas 27 ēkas, visvairāk pieteikumu saņemti...

2019. gada 03. jūnijs plkst. 17:40

Efektīva energoresursu izmantošana ir viens no iedarbīgākajiem veidiem, kā maksimāli samazināt...

2019. gada 03. jūnijs plkst. 14:44

Gandrīz 33% Latvijas uzņēmēju pēdējo trīs gadu laikā ir veikuši ieguldījumus energoefektivitātes...

Nepalaid garām

Norisinājusies ikgadējā Dienas Biznesa rīkotā TOP 500 apbalvošanas ceremonija, kurā tiek atvērts...

Izdevniecība Dienas bizness ar 12.novembri izdod iknedēļas biznesa žurnālu, kas aizstās laikrakstu...

«Man šķiet, ka šobrīd Baltija ir pats caurspīdīgākais finanšu tirgus dalībnieks visā...

Savu eko māju no salmu paneļiem Raiskuma pagastā būvē arī latviešu modele...

100 straujāk augošie uzņēmumi Latvijā pagājušajā gadā apgrozījuši 335,92 milj. eiro, un...

Viena kleita Andele Mandele kustības piekritēju rokās mēdz nomainīt pat piecas saimnieces...

No šīs sadaļas
2019. gada 01. augusts plkst. 7:50

No šā gada 1.augusta līdz 2021.gada 31.jūlijam Rīgā par siltumenerģiju būs jāmaksā...

2019. gada 28. jūnijs plkst. 16:16

Kurināmā patēriņa samazinājums par 30 %, darbinieku skaita samazinājums no sešiem līdz vienam,...

2019. gada 27. jūnijs plkst. 8:14

Tallinas sabiedriskā transporta kompānija «Tallinna Linnatranspordi» (TLT) iepirkuma konkursā...

2019. gada 26. jūnijs plkst. 9:34

Šā gada rudenī tiks organizēta jauna atlases kārta ES fondu atbalsta programmā «Veicināt efektīvu...

2019. gada 25. jūnijs plkst. 17:59

Somijas enerģētikas koncerns «Fortum» izskata iespējas pārdot siltumtīklus Pērnavā un Tartu....

2019. gada 21. jūnijs plkst. 9:25

Obligātās energoefektivitātes prasības joprojām nav izpildījuši 80 lielie elektroenerģijas...

2019. gada 20. jūnijs plkst. 9:45

AS «Latvenergo» padomes priekšsēdētāja amatā iecelts Pāvels Rebenoks, teikts kompānijas sniegtajā...

2019. gada 20. jūnijs plkst. 7:43

AS «Latvenergo» atceltā padome nepietiekami strauji risināja jautājumu par «Sadales tīkla» tarifu...

2019. gada 19. jūnijs plkst. 17:09

Trešdien, 19.jūnijā atlaista AS «Latvenergo» padome, apstiprināja ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro...

2019. gada 17. jūnijs plkst. 15:06

«Aplūkojot Baltijas reģionu, varam teikt, ka elektroenerģijas tirgus integrācija norisinās visnotaļ...