Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Eiropas Parlaments (EP) devis zaļo gaismu direktīvai, kas uzlabos produktu marķējumu un aizliegs marķējumā maldinoši atsaukties uz vides aizsardzību, informē EP preses sekretārs Latvijā Jānis Krastiņš.

Ar 591 balsīm "par", 21 - "pret" un 14 deputātiem atturoties EP 17.janvārī pieņēma direktīvu, kuras mērķis ir aizsargāt patērētājus no maldinošas mārketinga prakses un palīdzēt viņiem iepērkoties izdarīt labāku izvēli. Lai to panāktu, Eiropas Savienības aizliegto komercprakšu sarakstā iekļaus vairākus jaunus, nevēlamus mārketinga paradumus, kā, piemēram, zaļmaldināšanu un preču ilgmūžīguma saīsināšanu.

Jaunie noteikumi prasa produktu marķējumā iekļauto informāciju padarīt skaidrāku un uzticamāku. Aizliegts marķējumā bez pierādījumiem izmantot tādas vispārinātas ar vidi saistītas norādes kā "videi draudzīgs", "dabisks", "bioloģiski noārdāms", "klimatneitrāls" vai "ekoloģisks".

Aizvien plašāk uz produktiem tiek izmantotas ilgtspējas norādes, raisot vispārēju neskaidrību, taču šīs norādes nebalstās uz salīdzināmiem datiem, tāpēc direktīvas noteikumi regulēs arī ilgtspējas marķējuma izmantošanu. Nākotnē ES būs atļauts izmantot tikai tādu ilgtspējas marķējumu, kura pamatā būs oficiāli apstiprinātas sertifikācijas shēmas vai kurus būs izveidojušas publiskās pārvaldes iestādes.

Turklāt direktīva aizliegs iekļaut marķējumā norādes, ka produktam, pateicoties emisiju kompensēšanas shēmām, ir neitrāla, samazināta vai pozitīva ietekme uz vidi.

Vēl viens būtisks jaunās direktīvas mērķis ir panākt, lai ražotāji un patērētāji vairāk domātu par preču ilgmūžīgumu. Informācijai par preču garantiju vajadzēs būs vieglāk pamanāmai, un ES ieviesīs jaunu, saskaņotu marķējumu, kas lielāku redzamību piešķirs precēm ar ilgāku garantiju.

Jaunie noteikumi arī aizliedz norādīt nepamatotu informāciju par preču ilgmūžīgumu, piemēram, ka veļas mazgājamā mašīna darbosies 5000 mazgāšanas ciklus, ja normālos lietošanas apstākļos tas tā nebūs. Noteikumi aizliedz mudināt patērētājus aizstāt patērējamās sastāvdaļas agrāk, nekā patiešām nepieciešams, piemēram, bieži vien patērētāji tiek pāragri aicināti nomainīt printera tinti. Aizliegts ir arī par precēm sniegt tādu informāciju, kas rada iespaidu, ka tās iespējams remontēt, ja tas neatbilst patiesībai.

Tagad direktīvai ir arī jāsaņem galīgais ES Padomes apstiprinājums, pēc tam to publicēs Oficiālajā Vēstnesī, un dalībvalstīm 24 mēnešu laikā tā būs jātransponē savos tiesību aktos.

Komentāri

Pievienot komentāru