Eksperti

Finanšu inovāciju loma biznesā

Svetlana Saksonova, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes profesore, 10.09.2018

Foto: pixabay

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Pievienot komentāru

Angļu rakstnieks Gilberts Čestertons ir teicis, ka «lai būtu pietiekami prāta iegūt visu naudu, ir jābūt pietiekami stulbam, lai to vēlētos». Protams, tas ir aforisms, bet nākotnes finansiālā labklājība ir neiespējama bez moderno tehnoloģiju izmantošanas, tāpēc progresa dzinējspēks ir nevis aforismi, bet gan ieviesti e-jauninājumi.

Mūsdienu uzņēmuma vadības modelis izslēdz beziniciatīvas un «lineāro» pieeju, kā arī neefektīvo stabilitāti, tāpēc inovāciju, tai skaitā finanšu inovāciju, izmantošana ļauj novērst visus līdzšinējos trūkumus.

Finanšu inovācijas rodas dažādu faktoru ietekmē, piemēram, nodokļu priekšrocības, darījumu izmaksu un starpniecības izmaksu samazināšana, risku pārdalīšana un likviditātes pieaugums, cenu līmenis un to mainīgums, zinātnes un tehnoloģijas sasniegumi un citi faktori.

Šobrīd ne zinātnē, ne praksē nav vienotas definīcijas jēdzienam «finanšu inovācija». Vienkāršotā nozīmē finanšu inovācijas ir finanšu rakstura darbības, kas ir jaunas vismaz vienai no darījuma pusēm. Finanšu inovāciju var uzskatīt par veiksmīgu, ja tās rezultātā var iegūt jaunus materiālus vai nemateriālus labumus, piemēram, klientu skaita vai lojalitātes pieaugumu vai augstāku uzņēmuma efektivitāti.

Lai kompetenti noteiktu sava biznesa attīstības stratēģiju, spētu atbildēt uz jautājumiem par sava uzņēmuma stāvokli - tā vājajām un stiprajām pusēm, draudiem un iespējām -, uzņēmējam ir jābūt kompetentam un zinošam par finanšu inovācijām.

Dziļāk pētot finanšu inovācijas, var nodalīt četras pieejas, kā definēt šo jēdzienu un finanšu inovāciju lomu uzņēmējdarbībā. Pirmā pieeja definē finanšu inovācijas kā jaunus finanšu produktus vai pakalpojumus, un inovatīva ir tāda uzņēmuma (tai skaitā komercbankas) darbība, kas šādus produktus izveido vai izmanto. Šīs pieejas ietvaros banku nozarē parādījās un nostiprinājās tādas parādības kā, piemēram, forvarda darījumi vai segtās obligācijas. Šodien šīs pieejas ietvaros ir inovatīvi ātrie maksājumi jeb zibmaksājumi. Uzņēmumi var izmantot šos finanšu jauninājumus kā banku, tā arī fintech uzņēmumu pakalpojumos, katru reizi dodot priekšroku vai nu tradicionālam, bet dārgākam maksājuma veidam, vai arī lētākam un konfidenciālam.

Finanšu inovācijas ļauj samazināt darbinieku skaitu, biroja izmaksas, optimizēt pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas laiku.

Otra pieeja definē finanšu inovācijas kā finanšu procesu automatizāciju, tehnoloģisko jauninājumu izgudrošanu un ieviešanu, ekonomisko procesu informatizāciju, jaunu finanšu operāciju metodiku ieviešanu, piemēram, tādām operācijām kā analīze, grāmatvedība, kontrole, plānošana, budžeta veidošana u.c. Informācijas tehnoloģiju un finanšu nozares mijiedarbība mūsdienās ir radikāli mainījusi biznesa procesu infrastruktūras saturu.

Trešā pieeja uzskata finanšu inovācijas par biznesa procesu organizācijas veidiem. Globalizācijas procesi pasaules ekonomikā un finanšu sektorā, interneta vadošā loma un globālās informācijas sabiedrības attīstība, straujš zināšanu lomas pieaugums neizbēgami rada jaunus izaicinājumus mūsdienu uzņēmumiem. To risināšana prasa inovatīvas pieejas biznesa procesu vadībā. Finanšu inovāciju izstrāde un ieviešana vadīšanas jomā (finanšu inženierija) ir sarežģīts daudzposmu process, kurš saistīts ar finanšu ieguldījumiem.

Ceturtās pieejas ietvaros tiek uzskatīts, ka finanšu inovācijas ir jaunās uzņēmējdarbības organizācijas formas. Piemēram, izmaiņas organizatoriskajā struktūrā - pakāpeniska pāreja uz uzņēmumu tīklu organizāciju, ārpakalpojumu principu izmantošana. Šādi paņēmieni palīdz uzņēmumiem pielāgoties klientu vajadzībām un globalizēt savas operācijas, kas ir daudzu uzņēmumu mērķis.

Kopumā jāatzīmē, ka finanšu un citu novatorisku biznesa izmaiņu ieviešana ļauj uzņēmējiem sasniegt virkni svarīgu mērķu, piemēram, uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanu un zināšanās balstītas uzņēmējdarbības attīstības dinamiskā modeļa izveidi. Finanšu inovācijas dod iespēju samazināt arī darbinieku skaitu un biroja izmaksas, optimizēt pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas laiku, tādējādi vairojot uzņēmuma rentabilitāti un efektivitāti.