FKTK brīdina apdrošinātāju BAN

2017. gada 08. septembris plkst. 10:42
Autors: Žanete Hāka
Dalies ar šo rakstu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) padome ir pieņēmusi lēmumu izteikt brīdinājumu AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams, jo nav laicīgi publiskots gada pārskats kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu un FKTK nav iesniegts zvērināta revidenta sagatavotā ziņojuma apdrošināšanas sabiedrībai noraksts par 2016. gadu, informē FKTK.

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā noteiktā kārtība paredz, ka apdrošināšanas sabiedrībām minētā informācija jāpublisko un noraksts jāiesniedz FKTK ne vēlāk kā līdz 2017. gada 15. maijam.

Ņemot vērā, ka AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams ir informējusi un sniegusi skaidrojumus FKTK par apstākļiem, kāpēc radies noteiktā publiskošanas un iesniegšanas termiņa kavējums, FKTK padomes ieskatā šajā situācijā ir samērīgi izteikt brīdinājumu.
AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams vadība FKTK ir apliecinājusi, ka tās gada pārskats kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu par 2016. gadu tiks iesniegts līdz 2017. gada 15. septembrim.

Atbilstoši Administratīvā procesa likumam AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams var apstrīdēt FKTK pieņemto lēmumu, viena mēneša laikā iesniedzot pieteikumu Administratīvajā apgabaltiesā.

Dalies ar šo rakstu