FKTK piemēro AS Baltic International Bank 1,1 miljona eiro sodu

2016. gada 09. marts plkst. 17:41
Autors: Žanete Hāka
Sadaļa: Finanses
Dalies ar šo rakstu

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome šodien pieņēma lēmumu piemērot AS Baltic International Bank un tās valdes priekšsēdētājai Ilonai Guļčakai soda naudu, informē FKTK. 

Bankai piemērots sods 1,1 miljona eiro apmērā, bet valdes priekšsēdētājai - 25 tūkstošu eiro apmērā.

FKTK pārbaudēs secināja, ka AS Baltic International Bank vairākkārt pārkāpusi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFNL) un Klientu padziļinātās izpētes normatīvo noteikumu prasības, iesaistoties vairākos darījumos, kas pakļāvuši banku būtiskam noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un reputācijas riskam.

Banka nebija pievērsusi īpašu uzmanību vairākiem klientu veiktajiem sarežģītiem, savstarpēji saistītiem darījumiem, tostarp nebija noskaidrojusi naudas izcelsmi un savlaicīgi atklājusi aizdomīgu darījumu shēmu ar valūtas maržinālās tirdzniecības (rolling spot forex) darījumiem.

Ņemot vērā bankas darbības orientāciju uz ārvalstu tirgiem, kas var būt pakļauti paaugstinātam NILLTF riskam, FKTK norāda, ka ir īpaši būtiski, lai banka nodrošina atbilstošu klientu izpēti, uzraudzību un iekšējās kontroles sistēmas efektīvu darbību.

Izvērtējot AS Baltic International Bank valdes priekšsēdētājas Ilonas Guļčakas atbildību, FKTK ņēma vērā, ka laika posmā no 2003.-2015. gadam viņa bija atbildīga arī par NILLTFN jautājumiem bankā un nebija atbilstoši un savlaicīgi rīkojusies, lai novērstu bankas iesaistīšanos aizdomīgos darījumos, tādejādi pakļaujot banku noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un reputācijas riskam.

Lemjot par sankciju piemērošanu bankai, FKTK ņēma vērā, ka banka šobrīd izpilda visas regulējošās prasības, kā arī paudusi apņemšanos uzlabot iekšējās kontroles sistēmu, tāpēc FKTK lēma nepiemērot bankai maksimālo sodu, bet gan 1,1 miljonu ) eiro. Atbilstoši Kredītiestāžu likumam (KIL) FKTK par šādiem pārkāpumiem ir tiesīga piemērot soda naudu līdz 10% no bankas iepriekšējā finanšu gada kopējo neto ienākumu summas.

Lemjot par soda apmēru bankas valdes priekšsēdētājai, FKTK ņēma vērā, ka viņa atzinusi, ka bankas iekšējās kontroles sistēma nav bijusi pilnīga un apņēmusies strādāt pie tās pilnveides, tostarp pie bankas darbinieku apmācības aizdomīgu darījumu atpazīšanā, lai nākotnē šādi pārkāpumi vairs netiktu pieļauti. KIL paredz, ka par fiziskas personas pārkāpumiem

FKTK var piemērot soda naudu 50-100% apmērā no personas iepriekšējā gadā gūtajiem ienākumiem. Taču FKTK var lemt par soda naudas apmēra samazināšanu, ja tirgus dalībnieks brīvprātīgi novērsis pārkāpuma sekas, pirms FKTK padome pieņēmusi lēmumu par pārkāpuma konstatēšanu.

Līdz ar to I. Guļčakai piemērotā soda nauda 25 000 eiro nav maksimālais iespējamais soda apmērs. 

Dalies ar šo rakstu