Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) pieņēmusi lēmumu AS "PrivatBank" piemērot soda naudu 768 653 eiro par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanas normatīvo aktu prasību pārkāpumiem, un bankai noteikti vairāki tiesiskie pienākumi konstatēto pārkāpumu un trūkumu novēršanai, informē FKTK.

FKTK pēc 2020.gadā veiktajām pārbaudēm secinājusi, ka "PrivatBank" jāstiprina iekšējā pārvaldība, jāuzlabo iekšējās kontroles sistēma, jāievieš un jāpilnveido darbības jomai atbilstoša riska pārvaldības kultūra un jānodrošina iekšējā audita funkcijas pilnvērtīga darbība.

FKTK saistībā ar pārbaudē konstatētajiem pārkāpumiem vērtēja arī atbildīgo amatpersonu atbildību, kā rezultātā izteikts brīdinājums "PrivatBank" valdes loceklei, bijušajai valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājai Ingai Rumbai.

FKTK pārbaudēs vērtēja iekšējo pārvaldību un normatīvo aktu prasību ievērošanu NILLTPF novēršanas jomā, kā arī starptautisko un nacionālo sankciju reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu.

Pārbaudēs konstatēts, ka "PrivatBank" neatbilstošas riska pārvaldības kultūras dēļ nav izveidojusi savas darbības riskiem atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu NILLTPF novēršanas jomā, kas nodrošinātu efektīvu NILLTPF novēršanas likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu prasību izpildi.

FKTK norāda, ka bankai ir jānodrošina neatkarīga un atbilstoša klientu izpēte, uzraudzība un iekšējās kontroles sistēmas darbība, kas atbilst bankas biznesa modelim, klientu specifikai un riska līmenim.

Bankai uzdots pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu, lai tā nodrošinātu savlaicīgu un visaptverošu risku identificēšanu un, pamatojoties uz to, banka varētu veikt turpmākās nepieciešamās darbības šo risku pārvaldīšanai, nepieļaujot bankas un Latvijas finanšu sistēmas izmantošanu NILLTPF.

FKTK bankai noteikusi vairākus pienākumus konstatēto pārkāpumu un trūkumu novēršanai, piemēram, bankai jāizstrādā pasākumu plāns, lai nekavējoties novērstu pārbaudēs konstatētos trūkumus, neatkarīga profesionāla konsultanta vadībā bankai jāizstrādā pasākumu plāns riska pārvaldības kultūras transformācijai.

Tāpat, piesaistot zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību, bankai jāveic neatkarīgs izvērtējums par bankas iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti un atbilstību NILLTPF novēršanas normatīvo aktu prasībām, pēc izvērtējuma veikšanas bankai jāizstrādā pasākumi neatkarīgā izvērtējuma rezultātā sniegto rekomendāciju izpildei.

FKTK sekos noteikto tiesisko pienākumu ieviešanai noteiktajos termiņos.

“Lai pilnveidotu iekšējās kontroles sistēmu, AS “PrivatBank” līdz 2021. gada septembrim ir ieviesusi vairāk nekā 90% no visām iepriekš izteiktajām ārējo un iekšējo auditoru rekomendācijām. Tomēr straujās izmaiņas finanšu nozares regulējumā paredz nepārtrauktus uzlabojumus un ievērojamas investīcijas,” pauž AS “PrivatBank” vadība, vērtējot FKTK lēmumu par konstatētajām nepilnībām bankā.

“Būtiski uzsvērt, ka mēs ar augstu atbildību izturamies pret NILLTPFN normatīvo aktu prasībām, tāpēc turpinām pārskatīt un ieviest uzlabojumus Bankas darbības procesos, kā arī investēt inovatīvos risinājumos. Lai integrētu maksimāli efektīvu risku pārvaldības mehānismu atbilstoši labākās prakses standartiem, ieguldām ne vien IT rīkos, bet arī darbinieku kompetences stiprināšanā, tādējādi palielinot speciālistu skaitu ar CAMS sertifikātu Bankā. Vienlaikus varam atklāt, ka šobrīd notiek potenciālo investoru sarunas, kas veicinās rentablu pakalpojumu attīstību un Bankas izaugsmi nākotnē,” norāda “PrivatBank” vadība, piebilstot, ka respektē FKTK lēmumu.

Kā ziņots, jau pirms vairākiem gadiem tika veikta Bankas klientu bāzes pārskatīšana, atsakoties no augsta riska klientiem. Kā vienu no prioritātēm izvirzot padziļinātu klientu un darījumos iesaistīto finanšu līdzekļu izpēti, Banka nepārtraukti ievieš uzlabojumus un veic un darbības, kas nepieciešamas ilgtspējīgam biznesa modelim.

FKTK 2020.gadā ieviesusi jaunu pārbaužu pieeju. Pārbaužu laikā tiek visaptveroši vērtēti bankas iekšējās kontroles sistēmas 10 elementi - NILLTPF riska profils un NILLTPF un sankciju riska novērtējums, riska pārvaldīšanas stratēģija, struktūra, darbinieku pienākumi un kvalifikācija, to apmācība, klientu izpētes un darījumu uzraudzības kārtība, aizdomīgu darījumu konstatēšana un ziņošana Finanšu izlūkošanas dienestam, ziņošana FKTK par konstatētajiem sankciju pārkāpumiem vai iespējamiem pārkāpumiem, tostarp par sankciju apiešanu, NILLTPF riska pārvaldības informācijas tehnoloģiju nodrošinājums, audits, aģenti un trešo personu pakalpojumi, anonīmā ziņošana un normatīvais nodrošinājums.

Latvijas "PrivatBank" šogad pirmajā pusgadā strādājusi ar zaudējumiem 3,524 miljonu eiro apmērā, kas ir par 24,4% vairāk nekā 2020.gada attiecīgajā laika periodā, liecina bankas publiskotais finanšu pārskats.

Bankas aktīvi 2021.gada 30.jūnijā bija 113,491 miljona eiro apmērā, kas ir par 16,5% jeb 22,467 miljoniem eiro mazāk nekā 2020.gada beigās, kad "PrivatBank" aktīvi bija 135,958 miljonu eiro apmērā.

Pēc aktīvu apmēra "PrivatBank" ir viena no mazākajām bankām Latvijā. Bankas lielākais akcionārs ir Ukrainas "PrivatBank" (46,54%), kuru 2016.gada decembrī Ukrainas valdība nacionalizēja.

Komentāri

Pievienot komentāru
Finanses

Jaunas investīcijas no Šveices un Tuvajiem Austrumiem

Jānis Šķupelis, 30.11.2021

Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Uz Baltijas pusi ik pa laikam paraugās jauni investori. Viens no tiem ir investors no Šveices Tomass Šaetti (Thomas A. Schaetti).

Proti, veicot akciju emisiju, Baltic International Bank nupat piesaistījusi trīs jaunus akcionārus, ieskaitot T. Šaetti, kurš ieņēmis vadošus amatus bankās Cīrihē – Privatbank Maerki Baumann & Co. AG, Coutts Bank & Co. AG, Euro Invest Bank AG un SVRB Schweizer Verband der Raiffeisen Banken.

Darījuma rezultātā bankas pamatkapitālam piesaistīti 12 miljoni eiro, kur nu minētās finanšu iestādes kapitāls pārsniegs 48 miljonus eiro.

Intervijā DB T. Šaetti norāda, ka viņam Latvija šķiet ļoti pievilcīga zeme. Investors arī apspriež globālo akciju burbuli.

Fragments no intervijas

Varbūt vispirms pastāstiet par sevi!

Tas nav nemaz tik viegli – aprakstīt sevi. Es uzaugu Šveicē. Tur ir ierasts, ka daudzu cilvēku dzīve saistīta ar bankām. Bankas, govis un šokolāde (smejas). Tas ir tas, kas mums ir! Uzaugu Cīrihē, kur biju praksē privātbankā Maerki Baumann. Pirmos gadus bankā pavadīju, darbojoties ar vērtspapīriem biržā. Mani vienmēr tas ir fascinējis. Tad Šveicē nāca obligātais militārais dienests. Pēc tam arī nākamos trīs gadus strādāju kā akciju brokeris. Strādāju arī citās bankās, lai gan vienmēr tas bija saistīts ar finanšu tirgiem. Tagad esmu nonācis Rīgā un investēju privātā bankā, lai gan līdzīgā bankā pirms 30 gadiem strādāju.

Komentāri

Pievienot komentāru