Jaunākais izdevums

Dalies ar šo rakstu

Piedaloties Eiropas Komisijas pārstāvjiem, Latvijas amatpersonām, ārvalstu sadarbības partneriem un viesiem, kā arī projekta realizētājiem – Cietvielu fizikas institūta darbiniekiem, koleģiālā un pozitīvā atmosfērā tika atklāts līdz šim vērienīgākais projekts Latvijas zinātnes vēsturē – CAMART2 , kura finanšu apjoms pārsniedz 31 miljonu eiro.

Projekta mērķis ir stiprināt institūta un vienlaikus Latvijas valsts pozīciju Eiropas zinātniskajā telpā, kļūstot par Eiropas līmeņa reģionālo centru materiālzinātnes un tehnoloģiju pārneses jomā.

«Vienīgais veids, kā Eiropa var sacensties ar pārējo pasauli, ir – būt gudrākai par citiem un pierādīt sevi inovācijas jomā. Tas nozīmē, ka ir jāinvestē izglītībā, zinātnē un inovācijas attīstībā. Šādām investīcijām jānorisinās nacionālā līmenī, reģionālā līmenī un, protams, arī starptautiskā līmenī –Eiropas Savienībā. Priecājamies redzēt, ka šis vērienīgais projekts sīvā konkurencē guvis ne tikai Apvāršņa 2020 finansējumu, bet saņēmis atbalstu arī no Latvijas valsts,» stāsta Eiropas Komisijas Pētniecības un inovācijas departamenta ģenerāldirektors Roberts Jans Smits.

«CAMART2 projekta stiprākās puses ir iesaistīto zinātnieku augstā kvalifikācija un spēcīgais plāns, kā nodot šīs zināšanas un pieredzi tālāk, un kā sekmēt akadēmiskā un uzņēmējdarbības sektora savstarpēju sadarbību. Šim projektam ir visas izcilniekam nepieciešamās pazīmes – augsta līmeņa zinātne, potenciāls inovācijai, biznesa sektoram un jauniem uzņēmumiem, spēcīgai partnerībai, kā arī pārliecinoša vadības struktūra, kas šāda mēroga projektam ir ļoti nepieciešama,» uzsver Roberts Jans Smits.

«Līdz šim vērienīgākā starptautiska mēroga zinātnes projekta uzsākšana vēlreiz spilgti apliecina mūsu zinātnieku augsto kompetenci, kas tiek novērtēta pasaules mērogā. Ar CAMART² projektu Latvija kļūst par Baltijas mēroga Silīcija ieleju, starptautisku zinātnes projektu, kura atklājumu potenciāls ir ļoti augsts. Daudzi priekšnoteikumi jau ir izpildījušies, lai, atraisot Latvijas talantīgo zinātnieku radošo potenciālu, spētu panākt nozīmīgas pārmaiņas jaunu atklājumu jomā, kuras diktē modernā pasaule,» uzsver izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

«Šis projekts turpinās Cietvielu fizikas institūta virzību pretim izcilībai. Ja līdz šim esam virzījušies pa vietējas nozīmes ceļiem, tad tagad, saņemot pasaulē lielākās zinātnes atbalsta programmas un Latvijas valdības labvēlību, mums ceļā pretim izcilībai jāsāk traukties ievērojami ātrāk pa Eiropas līmeņa automaģistrālēm. Kustība pa šo ātrgaitas ceļu ļaus mums nokļūt tur, kur institūts vēlas būt – Eiropas un pasaules vadošo pētniecības institūciju pulkā,» stāsta Cietvielu fizikas institūta direktors, projekta CAMART2 vadītājs Mārtiņš Rutkis.

Projekts norisinās sadarbībā ar Zviedrijas partneriem KTH Royal Institute of Technology un RISE Acreo, kas ir pasaules līmeņa eksperti inovācijā un tehnoloģiju pārneses jomā. Kopīgā darbā ar Zviedrijas kolēģiem iecerēts attīstīt Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta ekselences centru par Latvijas un Baltijas jūras reģiona nozīmes materiālzinātnes centru ar augstu komercializācijas kapacitāti un spēju efektīvi darboties starptautiskajā pētniecības un inovācijas tirgū. Projekts sekmēs plašākas inovācijas un tehnoloģiju pārneses ekosistēmas izveidi moderno materiālu pētniecībā un šo materiālu pielietošanas jomā inovatīvos produktos, kā arī ļaus izveidot jaunus augsto tehnoloģiju un augstas pievienotās vērtības ražošanas uzņēmumus.

Eiropas Komisijas sniegtais finansējuma apjoms Cietvielu fizikas institūta ekselences centra attīstībai ir 15 miljoni eiro. Šis finansējums paredzēts, lai segtu visas ar ekselences centra institucionālo pilnveidošanu saistītās izmaksas septiņu gadu periodā. Papildu šai summai centra zinātniskās infrastruktūras pilnveidošanā paredzēts ieguldīt vairāk nekā 16 miljonus eiro, kurus nodrošinās Latvijas valsts.

Komentāri

Pievienot komentāru